АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН - насрочени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.9.2015г. до 30.9.2015г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникНасрочване на делото
1 КАНД No 119/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ВЕМАТ ЕООД 14.9.2015 9:00
2 КАНД No 144/2015 Наказателни касационни производства ЕГЕ ГРУП ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 14.9.2015 9:00
3 КАНД No 151/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В И К ООД - ГР.ШУМЕН 14.9.2015 9:00
4 КАНД No 156/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 14.9.2015 9:00
5 КАНД No 165/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.А.Т. 14.9.2015 9:00
6 КАНД No 168/2015 Наказателни касационни производства ПАВИДЕРА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 14.9.2015 9:00
7 КАНД No 142/2015 Наказателни касационни производства А.Р.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГР.ШУМЕН 14.9.2015 9:30
8 КАНД No 148/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ШУМЕН В.И.Ц. 14.9.2015 9:30
9 КАНД No 149/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ШУМЕН В.И.Ц. 14.9.2015 9:30
10 КАНД No 154/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 14.9.2015 9:30
11 КАНД No 163/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 14.9.2015 9:30
12 КАНД No 167/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГР.ШУМЕН ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПП 14.9.2015 9:30
13 КАНД No 113/2015 Наказателни касационни производства Е.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.9.2015 10:00
14 КАНД No 140/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 14.9.2015 10:00
15 КАНД No 143/2015 Наказателни касационни производства ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД РИОСВ ГР.ШУМЕН 14.9.2015 10:00
16 КАНД No 150/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ЕМСА ГРУП ЕООД 14.9.2015 10:00
17 КАНД No 155/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 14.9.2015 10:00
18 КАНД No 170/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ВЪРБИЦА Й.Д.Ж. 14.9.2015 10:00
19 КАНД No 171/2015 Наказателни касационни производства ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 14.9.2015 10:00
20 КАНД No 176/2015 Наказателни касационни производства А.Р.А. ТД НА НАП ВАРНА 14.9.2015 10:00
21 Административно дело No 27/2015 Дела по КСО РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 15.9.2015 9:30
22 Административно дело No 118/2015 Дела по КСО С.Н.С. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 15.9.2015 9:30
23 Административно дело No 134/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Б.С.,
П.Б.Г.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 15.9.2015 10:00
24 Административно дело No 102/2015 Дела от администр. характер по АПК С.А.М. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 15.9.2015 14:00
25 Административно дело No 116/2015 Дела от администр. характер по АПК Т.Р.Й. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 15.9.2015 15:00
26 Административно дело No 119/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.С.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ИАРА 16.9.2015 9:00
27 Административно дело No 140/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР РПК СЕПТЕМВРИ НОВИ ПАЗАР КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 16.9.2015 9:00
28 Административно дело No 165/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Г.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 16.9.2015 9:30
29 Административно дело No 21/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 17.9.2015 9:30
30 Административно дело No 122/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв Б.С.М. АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СОФИЯ 17.9.2015 10:00
31 Административно дело No 133/2015 Дела по КСО С.И.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 17.9.2015 10:00
32 Административно дело No 64/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.К. КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 17.9.2015 10:30
33 Административно дело No 125/2015 Дела от администр. характер по АПК Н.Т.Ф. ДИРЕКТОРА НА СОУ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ ГР.ШУМЕН 17.9.2015 10:30
34 Административно дело No 128/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв ТОТИ ТРАНС ЕООД ГРАД ПАВЛИКЕНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА С-Я 23.9.2015 9:30
35 Административно дело No 132/2015 Дела по КСО Х.Х.А. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 24.9.2015 9:30
36 Административно дело No 139/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР РПК СЕПТЕМВРИ НОВИ ПАЗАР КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 24.9.2015 9:30
37 Административно дело No 130/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.К. НАЧАЛНИКА НА СГКК - ШУМЕН КЪМ АГКК 25.9.2015 9:30
38 Административно дело No 162/2014 Дела от администр. характер по АПК Д.И.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 25.9.2015 10:00
39 Административно дело (К) No 123/2015 Касационни производства АГРО - ИЛИЕВИ И СИЕ ООД ТРЪЖНА КОМИСИЯ ПРИ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ШУМЕН 28.9.2015 9:00
40 КАНД No 124/2015 Наказателни касационни производства Я.Л.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 28.9.2015 9:00
41 КАНД No 134/2015 Наказателни касационни производства ГРЕЙТ ПРЕСЛАВ СЕКЮРИТИ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 28.9.2015 9:00
42 КАНД No 136/2015 Наказателни касационни производства Р.М.Р. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГР.ШУМЕН 28.9.2015 9:00
43 КАНД No 146/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 28.9.2015 9:00
44 КАНД No 153/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 28.9.2015 9:30
45 КАНД No 158/2015 Наказателни касационни производства Д.Б.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 28.9.2015 9:30
46 КАНД No 160/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД   28.9.2015 9:30
47 КАНД No 166/2015 Наказателни касационни производства Р.Н.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 28.9.2015 9:30
48 КАНД No 174/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Ж.Л.Ж. 28.9.2015 9:30
49 КАНД No 179/2015 Наказателни касационни производства И.В.И. ТД НА НАП ВАРНА 28.9.2015 9:30
50 КАНД No 189/2015 Наказателни касационни производства И.В.И. ТД НА НАП ВАРНА 28.9.2015 9:30
51 КАНД No 147/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Г.Ж.Г. 28.9.2015 10:00
52 КАНД No 152/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА И.И.И. ЕТ 28.9.2015 10:00
53 КАНД No 157/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ШУМЕН М.А.С. 28.9.2015 10:00
54 КАНД No 161/2015 Наказателни касационни производства РИОСВ ГР.ШУМЕН М.М.Б. 28.9.2015 10:00
55 КАНД No 169/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД 28.9.2015 10:00
56 КАНД No 173/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Б.В.М. 28.9.2015 10:00