АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН - насрочени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.7.2015г. до 31.7.2015г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникНасрочване на делото
1 Административно дело No 118/2015 Дела по КСО С.Н.С. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 1.7.2015 9:30
2 Административно дело No 21/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 2.7.2015 9:30
3 Административно дело No 126/2015 Дела от администр. характер по АПК РОМСКА ФОНДАЦИЯ ИСКРА КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 2.7.2015 14:00
4 КАНД No 98/2015 Наказателни касационни производства П.Х.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 6.7.2015 9:00
5 КАНД No 116/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ САТЕКС ООД 6.7.2015 9:00
6 КАНД No 124/2015 Наказателни касационни производства Я.Л.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 6.7.2015 9:00
7 КАНД No 135/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН КИМПЕКС 2001 ЕООД 6.7.2015 9:00
8 КАНД No 117/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ВАРНА Р.К. ЕТ 6.7.2015 9:30
9 КАНД No 121/2015 Наказателни касационни производства Л.А.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГР.ШУМЕН 6.7.2015 9:30
10 КАНД No 130/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 6.7.2015 9:30
11 КАНД No 141/2015 Наказателни касационни производства Н.Х.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 6.7.2015 9:30
12 КАНД No 125/2015 Наказателни касационни производства ПАВИДЕРА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 6.7.2015 10:00
13 КАНД No 128/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БТК ЕАД 6.7.2015 10:00
14 КАНД No 139/2015 Наказателни касационни производства П.В.С.   6.7.2015 10:00
15 Административно дело No 121/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА 9.7.2015 10:00
16 Административно дело No 37/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.Т.,
Ж.Н.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 10.7.2015 9:30
17 Административно дело No 71/2015 Дела по КСО М.С.С. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 10.7.2015 9:30