АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН - насрочени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.6.2015г. до 30.6.2015г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникНасрочване на делото
1 Административно дело No 101/2015 Дела от администр. характер по АПК С.С.С. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ГР.ШУМЕН 3.6.2015 9:30
2 Административно дело No 65/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.И.К. КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 4.6.2015 9:30
3 Административно дело No 44/2015 Дела от администр. характер по АПК Е.И.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 4.6.2015 10:00
4 КАНД No 102/2015 Наказателни касационни производства Ф.М.Е. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 8.6.2015 9:00
5 КАНД No 106/2015 Наказателни касационни производства И.М.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 8.6.2015 9:00
6 КАНД No 108/2015 Наказателни касационни производства Р.П.П. ТД НА НАП ВАРНА 8.6.2015 9:00
7 КАНД No 109/2015 Наказателни касационни производства Я.Д.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 8.6.2015 9:00
8 КАНД No 111/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 8.6.2015 9:00
9 КАНД No 115/2015 Наказателни касационни производства С.Р.З. МИТНИЦА ВАРНА 8.6.2015 9:00
10 КАНД No 89/2015 Наказателни касационни производства Д.С.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 8.6.2015 9:30
11 КАНД No 93/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА АГРО ОЙЛ ЕООД 8.6.2015 9:30
12 КАНД No 97/2015 Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 8.6.2015 9:30
13 КАНД No 99/2015 Наказателни касационни производства С.Р.З. МИТНИЦА ВАРНА 8.6.2015 9:30
14 КАНД No 105/2015 Наказателни касационни производства БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 8.6.2015 9:30
15 Административно дело No 150/2014 Дела по ДОПК и ЗМ МАДАРА ИНТЕРТУР АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 8.6.2015 14:00
16 Административно дело No 102/2015 Дела от администр. характер по АПК С.А.М. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 10.6.2015 9:30
17 КАНД No 98/2015 Наказателни касационни производства П.Х.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 15.6.2015 9:00
18 КАНД No 100/2015 Наказателни касационни производства КИМПЕКС 2001 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 15.6.2015 9:00
19 КАНД No 112/2015 Наказателни касационни производства ПЕТЪР ИЛИЕВ 2009 ЕООД МИТНИЦА ВАРНА 15.6.2015 9:00
20 КАНД No 104/2015 Наказателни касационни производства В.Ф.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 15.6.2015 9:30
21 КАНД No 110/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ВАРНА Р.К. ЕТ 15.6.2015 9:30
22 КАНД No 103/2015 Наказателни касационни производства М.К.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 15.6.2015 10:00
23 КАНД No 107/2015 Наказателни касационни производства С.Т.С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 15.6.2015 10:00
24 КАНД No 114/2015 Наказателни касационни производства СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 15.6.2015 10:00
25 Административно дело No 36/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 16.6.2015 8:30
26 Административно дело No 107/2015 Дела по ЗМВР ППК НАЧАЛО С. ДОБРИ ВОЙНИКОВ ДИРЕКТОР РД ПБЗН ШУМЕН 16.6.2015 10:00
27 Административно дело No 109/2015 Дела по ДОПК и ЗМ МЕТАРЕКС ООД СОФИЯ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 16.6.2015 10:00
28 Административно дело No 41/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР РПК СЕПТЕМВРИ НОВИ ПАЗАР КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 16.6.2015 10:30
29 Административно дело No 70/2015 Дела по ДОПК и ЗМ ЗЪРНЕНИ ХРАНИ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 18.6.2015 9:30
30 Административно дело No 215/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Д.,
И.Р.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР,
Р.С.И.
18.6.2015 14:00
31 Административно дело No 165/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Г.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 30.6.2015 9:30
32 Административно дело No 45/2015 Дела по ДОПК и ЗМ РУТЕЛСАТ ООД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВАРНА 30.6.2015 10:00