АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН - насрочени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.5.2015г. до 31.5.2015г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникНасрочване на делото
1 Административно дело No 70/2015 Дела по ДОПК и ЗМ ЗЪРНЕНИ ХРАНИ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 7.5.2015 9:30
2 Административно дело No 91/2015 Дела по КСО и ЗСП С.Г.Н. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 7.5.2015 10:00
3 Административно дело No 44/2015 Дела от администр. характер по АПК Е.И.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 7.5.2015 10:30
4 КАНД No 72/2015 Наказателни касационни производства Д.Г.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 11.5.2015 9:00
5 КАНД No 73/2015 Наказателни касационни производства КИМПЕКС 2001 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 11.5.2015 9:00
6 КАНД No 83/2015 Наказателни касационни производства М.Х.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 11.5.2015 9:00
7 КАНД No 85/2015 Наказателни касационни производства ГАБИ-МД ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 11.5.2015 9:00
8 КАНД No 90/2015 Наказателни касационни производства К.И.Б. ТД НА НАП ВАРНА 11.5.2015 9:00
9 КАНД No 92/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН В.В.В. 11.5.2015 9:00
10 КАНД No 67/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН В.Ю.Ш. 11.5.2015 9:30
11 КАНД No 69/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Н.Г.Н. 11.5.2015 9:30
12 КАНД No 70/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА В.О.Б. 11.5.2015 9:30
13 КАНД No 78/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА И.Р.Б. 11.5.2015 9:30
14 КАНД No 80/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА Ю.Ю.Х. 11.5.2015 9:30
15 КАНД No 81/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА В.О.Б. 11.5.2015 9:30
16 КАНД No 86/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ВЕМАТ ЕООД 11.5.2015 9:30
17 КАНД No 89/2015 Наказателни касационни производства Д.С.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 11.5.2015 9:30
18 Административно дело No 36/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 12.5.2015 8:30
19 Административно дело No 45/2015 Дела по ДОПК и ЗМ РУТЕЛСАТ ООД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВАРНА 12.5.2015 9:00
20 Административно дело No 6/2015 Дела от администр. характер по АПК С.А.М. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 12.5.2015 9:30
21 Административно дело No 37/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.Т.,
Ж.Н.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 12.5.2015 9:30
22 Административно дело No 43/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Х.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 12.5.2015 14:00
23 Административно дело No 57/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Х.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 13.5.2015 9:00
24 Административно дело No 38/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Х.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 13.5.2015 14:00
25 Административно дело No 52/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Х.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 13.5.2015 14:30
26 КАНД No 65/2015 Наказателни касационни производства РВЦ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 18.5.2015 9:00
27 КАНД No 75/2015 Наказателни касационни производства ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 18.5.2015 9:00
28 КАНД No 79/2015 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РД ПО ГОРИТЕ ШУМЕН 18.5.2015 9:00
29 КАНД No 71/2015 Наказателни касационни производства ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 18.5.2015 9:30
30 КАНД No 74/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Й.С.М. 18.5.2015 9:30
31 КАНД No 84/2015 Наказателни касационни производства Й.В.П.,
КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ,
Й.В.П.
18.5.2015 9:30
32 КАНД No 91/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА,
Ю.Ю.Х.
  18.5.2015 9:30
33 КАНД No 76/2015 Наказателни касационни производства ХЕНДИ ТЕЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 18.5.2015 10:00
34 КАНД No 77/2015 Наказателни касационни производства БТК АД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 18.5.2015 10:00
35 КАНД No 82/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА МИНАЛИЯТ ВЕК ЕООД 18.5.2015 10:00
36 КАНД No 88/2015 Наказателни касационни производства ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МЕЛПОМЕНА ООД 18.5.2015 10:00
37 Административно дело No 10/2015 Дела от администр. характер по АПК АГРИ ХОЛДИНГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 19.5.2015 9:30
38 Административно дело No 62/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Е.С. НАЧАЛНИК РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 19.5.2015 10:00
39 Административно дело No 85/2015 Дела от администр. характер по АПК С.С.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 19.5.2015 10:00
40 Административно дело No 41/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР РПК СЕПТЕМВРИ НОВИ ПАЗАР КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 19.5.2015 11:00
41 Административно дело No 215/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Д.,
И.Р.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР,
Р.С.И.
20.5.2015 9:30
42 Административно дело No 89/2015 Дела от администр. характер по АПК В.Й.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 20.5.2015 9:30
43 Административно дело No 150/2014 Дела по ДОПК и ЗМ МАДАРА ИНТЕРТУР АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 20.5.2015 10:00
44 Административно дело No 84/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.Т.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ 20.5.2015 10:00
45 Административно дело No 121/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА 27.5.2015 13:30