Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.11.2020г. до 30.11.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело (К) No 347/2020 Други касационни /ЗСПЗЗ/ Г.М.Н. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГР.ШУМЕН 2.11.2020 9:00
2 КАНД No 216/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН Ш.8.Ш.И. ЕТ 2.11.2020 9:00
3 КАНД No 219/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Б.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 2.11.2020 9:30
4 Административно дело No 293/2020 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Ш.Л.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 3.11.2020 9:30
5 Административно дело No 311/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Н.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.БУРГАС 3.11.2020 9:30
6 Административно дело No 171/2020 Закон за корпоративното подоходно облагане ОРГАНИК КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 3.11.2020 10:00
7 Административно дело No 136/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър Н.А.А. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 3.11.2020 10:30
8 Административно дело No 266/2020 Закон за защита от дискриминация ОБЩИНА КАСПИЧАН КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА 3.11.2020 10:30
9 Административно дело No 334/2020 Закон за данък върху добавената стойност БОРАЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 3.11.2020 10:30
10 Административно дело No 285/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕРА БЕСТ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 4.11.2020 9:30
11 Административно дело No 367/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Д.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ ОД НА МВР СЕКТОР ПП ШУМЕН 4.11.2020 10:00
12 Административно дело No 268/2020 Закон за защита от дискриминация НЧ ХРИСТО БОТЕВ 1892 С. МАРКОВО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА 5.11.2020 9:30
13 Административно дело No 240/2020 Закон за данък върху добавената стойност МИЛА 63 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 5.11.2020 10:00
14 Административно дело No 346/2020 Закон за държавния служител Е.Ф.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 10.11.2020 9:30
15 Административно дело No 358/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.М.А. НАЧАЛНИК НА РУ НОВИ ПАЗАР КЪМ ОД НА МВР ГРАД ШУМЕН 10.11.2020 10:00
16 Административно дело No 379/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) МЕЛПОМЕНА ООД ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕВЕРНА МОРСКА 10.11.2020 10:30
17 Административно дело No 256/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Й.Н.Й. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ШУМЕН 10.11.2020 11:00
18 Административно дело No 377/2020 КСО О.Н.Х. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 12.11.2020 10:30
19 Административно дело No 385/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) МЕЛПОМЕНА ООД ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕВЕРНА МОРСКА 12.11.2020 11:00
20 КАНД No 225/2020 ЗАНН: КЗП УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 16.11.2020 9:30
21 Административно дело No 386/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) МЕЛПОМЕНА ООД ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕВЕРНА МОРСКА 17.11.2020 9:30
22 Административно дело No 306/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 17.11.2020 10:00
23 Административно дело No 314/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър ЕРА ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 17.11.2020 10:00
24 Административно дело No 335/2020 Закон за данък върху добавената стойност ДИВАС 2010 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 17.11.2020 10:00
25 Административно дело No 81/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИЕСНЕР ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 17.11.2020 10:30
26 Административно дело No 131/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 17.11.2020 10:30
27 Административно дело No 318/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Х.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 18.11.2020 9:30
28 Административно дело No 329/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ф. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 18.11.2020 10:00
29 Административно дело No 350/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 19.11.2020 9:30
30 Административно дело No 384/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) МЕЛПОМЕНА ООД ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕВЕРНА МОРСКА 19.11.2020 10:00
31 КАНД No 222/2020 ЗАНН: РИОСВ АКАЦИЯ ТРЕЙД ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 23.11.2020 9:00
32 КАНД No 223/2020 ЗАНН: РИОСВ АКАЦИЯ ТРЕЙД ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 23.11.2020 9:00
33 Административно дело No 341/2020 Закон за данък върху добавената стойност В.А.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 24.11.2020 10:00
34 Административно дело No 284/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 27.11.2020 10:00
35 Административно дело No 324/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.А.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 27.11.2020 10:30