АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН - насрочени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.4.2015г. до 30.4.2015г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникНасрочване на делото
1 КАНД No 43/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ АЙ ДИ ИМПЕРИАЛ ООД 6.4.2015 9:00
2 КАНД No 44/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Й.И.Д. 6.4.2015 9:00
3 КАНД No 48/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ТОТИ ТРАНС ЕООД 6.4.2015 9:00
4 КАНД No 59/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН КИМПЕКС 2001 ЕООД 6.4.2015 9:00
5 КАНД No 62/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН СИДП ДП ТП ДГС ПРЕСЛАВ 6.4.2015 9:00
6 КАНД No 64/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ЕМСА ГРУП ЕООД 6.4.2015 9:00
7 КАНД No 34/2015 Наказателни касационни производства С.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 6.4.2015 9:30
8 КАНД No 42/2015 Наказателни касационни производства КУБЕРА 99 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 6.4.2015 9:30
9 КАНД No 45/2015 Наказателни касационни производства АВТОИЗОТЕН ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 6.4.2015 9:30
10 КАНД No 50/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ТОТИ ТРАНС ЕООД 6.4.2015 9:30
11 КАНД No 52/2015 Наказателни касационни производства С.Н.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ТЪРГОВИЩЕ 6.4.2015 9:30
12 КАНД No 55/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА С.И.В. 6.4.2015 9:30
13 КАНД No 58/2015 Наказателни касационни производства ДЕЙТА МАКС 2011 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 6.4.2015 9:30
14 КАНД No 66/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ЕМСА ГРУП ЕООД 6.4.2015 9:30
15 Административно дело No 27/2015 Дела по КСО РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 8.4.2015 9:30
16 Административно дело No 54/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.А.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 8.4.2015 9:30
17 Административно дело No 15/2015 Дела от администр. характер по АПК В.Д.Р. КОМАНДВАЩ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 8.4.2015 10:00
18 Административно дело No 6/2015 Дела от администр. характер по АПК С.А.М. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 14.4.2015 14:00
19 Административно дело No 37/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.Т.,
Ж.Н.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 14.4.2015 14:00
20 Административно дело No 150/2014 Дела по ДОПК и ЗМ МАДАРА ИНТЕРТУР АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 15.4.2015 9:30
21 Административно дело No 36/2014 Дела от администр. характер по АПК ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 15.4.2015 13:00
22 Административно дело No 44/2015 Дела от администр. характер по АПК Е.И.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 15.4.2015 13:30
23 Административно дело No 28/2015 Дела от администр. характер по АПК СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 15.4.2015 14:00
24 КАНД No 37/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ВАРНА ЧЕЛИК ЙЪЛДЪЗ ООД 20.4.2015 9:00
25 КАНД No 53/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БТК ЕАД 20.4.2015 9:00
26 КАНД No 61/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ЕМСА ГРУП ЕООД 20.4.2015 9:00
27 КАНД No 65/2015 Наказателни касационни производства РВЦ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 20.4.2015 9:00
28 КАНД No 47/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР.СОФИЯ В.Г.В. 20.4.2015 9:30
29 КАНД No 60/2015 Наказателни касационни производства И.П.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 20.4.2015 9:30
30 КАНД No 46/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА М.А. ЕТ 20.4.2015 10:00
31 КАНД No 51/2015 Наказателни касационни производства М.Х.М. МИТНИЦА ВАРНА 20.4.2015 10:00
32 КАНД No 54/2015 Наказателни касационни производства Т.В.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 20.4.2015 10:00
33 КАНД No 63/2015 Наказателни касационни производства БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 20.4.2015 10:00
34 Административно дело No 47/2015 Дела от администр. характер по АПК С.З.С. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ШУМЕН 21.4.2015 9:30
35 Административно дело No 62/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Е.С. НАЧАЛНИК РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 21.4.2015 10:00
36 Административно дело No 215/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Д.,
И.Р.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР,
Р.С.И.
22.4.2015 10:30
37 Административно дело No 165/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Г.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 28.4.2015 9:30
38 Административно дело No 64/2014 Дела от администр. характер по АПК ТЕТРАХИБ ЕАД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 28.4.2015 11:30
39 Административно дело No 10/2015 Дела от администр. характер по АПК АГРИ ХОЛДИНГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 30.4.2015 11:00