Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.8.2020г. до 31.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 64/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.Д.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 4.8.2020 10:00
2 Административно дело No 181/2020 ДОПК Н.К.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП СОФИЯ 4.8.2020 10:00
3 Административно дело No 272/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ИВЕКС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД В ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП 4.8.2020 10:30
4 Административно дело No 431/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Е.З.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 4.8.2020 11:00
5 Административно дело No 182/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИЕСНЕР ЕООД НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ШУМЕН 4.8.2020 14:30
6 Административно дело No 226/2020 Закон за интеграция на хората с увреждания В.С.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 4.8.2020 14:30
7 Административно дело No 233/2020 Закон за интеграция на хората с увреждания В.С.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 4.8.2020 14:30
8 Административно дело No 121/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МУШЕВ 58 СТОЯН ДИМИТРОВ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 4.8.2020 15:00
9 Административно дело No 389/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица НИКОЛАЙ САНДЕВ ЯНАКИЕВ КАТО ЕТ СТРОЙЕКСПРЕС НИКОЛАЙ САНДЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 25.8.2020 14:00
10 Административно дело No 292/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 25.8.2020 14:15