АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.2.2015г. до 28.2.2015г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникНасрочване на делото
1 КАНД No 403/2014 Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 2.2.2015 9:00
2 КАНД No 6/2015 Наказателни касационни производства Д.П.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 2.2.2015 9:00
3 КАНД No 11/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БТК ЕАД 2.2.2015 9:00
4 КАНД No 410/2014 Наказателни касационни производства К.Г.К. ОБЩИНА ШУМЕН 2.2.2015 9:30
5 КАНД No 4/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН И.Н.И. 2.2.2015 9:30
6 КАНД No 7/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ШУМЕН Д.Д.Д. 2.2.2015 9:30
7 КАНД No 14/2015 Наказателни касационни производства Я.Л.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 2.2.2015 9:30
8 КАНД No 406/2014 Наказателни касационни производства Р.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 2.2.2015 10:00
9 КАНД No 409/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН М.М.М. 2.2.2015 10:00
10 КАНД No 411/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН М.Г.Х. 2.2.2015 10:00
11 КАНД No 3/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СОРТОВИ СЕМЕНА ПРЕСЛАВ ООД 2.2.2015 10:00
12 Административно дело No 287/2013 Дела по ЗСП А.Н.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 3.2.2015 9:30
13 Административно дело No 227/2014 Дела по ЗОС С.И.С. КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 4.2.2015 9:30
14 Административно дело No 211/2014 Дела по КТ ВЕМАТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 4.2.2015 10:00
15 КАНД No 404/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА А М Н АНГЕЛ ИВАНОВ ЕТ 9.2.2015 9:00
16 КАНД No 2/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН З.В.Б. 9.2.2015 9:00
17 КАНД No 10/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА ЙОРУС ООД 9.2.2015 9:00
18 КАНД No 5/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Т.Р.Х. 9.2.2015 9:30
19 КАНД No 9/2015 Наказателни касационни производства Р.П.Х. РИОСВ ГР.ШУМЕН 9.2.2015 9:30
20 КАНД No 17/2015 Наказателни касационни производства П.Х.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.2.2015 9:30
21 КАНД No 1/2015 Наказателни касационни производства Б.Д.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.2.2015 10:00
22 КАНД No 8/2015 Наказателни касационни производства И.С.Щ. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.2.2015 10:00
23 Административно дело No 218/2014 Дела от администр. характер по АПК Л.М.Л.,
Р.М.Л.
КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 10.2.2015 9:30
24 Административно дело No 17/2015 Дела по ЗСП Б.А.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ГР. КАОЛИНОВО 10.2.2015 10:00
25 Административно дело No 224/2014 Дела по ЗСП М.И.И.,
В.Р.И.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 11.2.2015 9:30
26 Административно дело No 2/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.В.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 11.2.2015 9:30
27 Административно дело No 5/2015 Дела от администр. характер по АПК Д.Т.Т. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 11.2.2015 10:00
28 Административно дело No 207/2014 Дела от администр. характер по АПК БАРС АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВАРНА 11.2.2015 10:30
29 Административно дело No 213/2014 Дела от администр. характер по АПК ДИ ЕЙЧ БИЛДИНГ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 12.2.2015 9:30
30 Административно дело No 186/2014 Дела по КСО ОБЩИНА ВЕНЕЦ ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 12.2.2015 10:00
31 Административно дело No 36/2014 Дела от администр. характер по АПК ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 12.2.2015 13:00
32 Административно дело No 219/2014 Други административни дела Д.С.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР АСП СОФИЯ 19.2.2015 9:30
33 Административно дело No 7/2015 Дела от администр. характер по АПК Д.С.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ 19.2.2015 9:30
34 Административно дело No 132/2014 Дела от администр. характер по АПК Д.С.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 19.2.2015 10:00
35 Административно дело No 228/2014 Други административни дела В.И.Т. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 19.2.2015 10:00
36 Административно дело No 8/2015 Дела по КСО А.К.А. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 19.2.2015 10:30
37 Административно дело No 222/2014 Дела от администр. характер по АПК П.Й.Д. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА 24.2.2015 10:00
38 Административно дело No 150/2014 Дела по ДОПК и ЗМ МАДАРА ИНТЕРТУР АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 25.2.2015 9:30
39 Административно дело No 217/2014 Дела от администр. характер по АПК ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ ПРИ ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ 25.2.2015 9:30
40 Административно дело No 191/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР БИТОВА ГАЗ - ШУМЕН ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 25.2.2015 14:00
41 Административно дело No 14/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМ.ЦЕНТЪР ШУМЕН,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА
  25.2.2015 14:30
42 Административно дело No 6/2015 Дела от администр. характер по АПК С.А.М. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 25.2.2015 15:00
43 Административно дело No 154/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 26.2.2015 9:00
44 Административно дело No 189/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.М.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 26.2.2015 9:30
45 Административно дело No 121/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА 26.2.2015 10:00