Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.3.2020г. до 31.3.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото