Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 11.2.2020г. до 29.2.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 КАНД No 23/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 12.2.2020 9:00
2 КАНД No 27/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.К.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 12.2.2020 9:00
3 Административно дело No 617/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО 12.2.2020 9:30
4 Административно дело No 21/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШУМЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 12.2.2020 9:30
5 КАНД No 26/2020 ЗАНН: НАП А.И.Д. ТД НА НАП ВАРНА 12.2.2020 9:30
6 КАНД No 30/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Р.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 12.2.2020 9:30
7 КАНД No 35/2020 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ АД 12.2.2020 9:30
8 Административно дело No 629/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 12.2.2020 10:00
9 Административно дело No 30/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 12.2.2020 10:00
10 КАНД No 25/2020 ЗАНН: НАП А.И.Д. ТД НА НАП ВАРНА 12.2.2020 10:00
11 КАНД No 28/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.А.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 12.2.2020 10:00
12 Административно дело No 293/2019 Закон за местните данъци и такси ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ГР. ШУМЕН НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 12.2.2020 10:30
13 Административно дело No 40/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 13.2.2020 10:00
14 Административно дело No 42/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Р.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 13.2.2020 10:00
15 Административно дело No 625/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГР.ШУМЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 13.2.2020 11:00
16 Административно дело No 22/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШУМЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 13.2.2020 11:00
17 Административно дело No 521/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 13.2.2020 11:30
18 КАНД No 34/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Х.А.М. 17.2.2020 9:00
19 КАНД No 37/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН С.И.Й. 17.2.2020 9:00
20 Административно дело (К) No 44/2020 Други касационни /ЗСПЗЗ, ЗИНЗС/ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ А.А.М. 17.2.2020 9:30
21 КАНД No 39/2020 ЗАНН: МВР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН П.П.П. 17.2.2020 9:30
22 Административно дело No 431/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Е.З.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 18.2.2020 11:00
23 Административно дело No 31/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЗАМЪКА ПРЕСЛАВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НАП СОФИЯ 18.2.2020 11:00
24 Административно дело No 547/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОРНЕЛ РЕНТ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 18.2.2020 11:30
25 Административно дело No 624/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕС ПИ ТРЕЙДИНГ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ГД ФК ПРИ ЦУ НАП СОФИЯ 18.2.2020 13:30
26 Административно дело No 601/2019 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия М.Н.С.А. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 18.2.2020 14:00
27 Административно дело No 616/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 18.2.2020 14:00
28 Административно дело No 571/2019 ДОПК Р.П.П. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР.ВАРНА 18.2.2020 14:30
29 Административно дело No 578/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.П.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 24.2.2020 9:30
30 Административно дело No 43/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Р.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 24.2.2020 10:00
31 Административно дело No 73/2020 Закон за министерство на вътрешните работи Й.Н.Й. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 24.2.2020 10:00
32 Административно дело No 7/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Х.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ШУМЕН 24.2.2020 10:30
33 Административно дело No 68/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.С.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 24.2.2020 10:30
34 Административно дело No 548/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОРНЕЛ РЕНТ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 25.2.2020 9:30
35 Административно дело No 78/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 25.2.2020 9:30
36 Административно дело No 622/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МАТ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР 25.2.2020 10:00
37 Административно дело No 75/2020 Закон за министерство на вътрешните работи Л.М.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР 25.2.2020 10:00
38 Административно дело No 381/2019 Закон за данък върху добавената стойност ЕФ ЕНД БИ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 26.2.2020 10:30
39 Административно дело No 478/2019 Закон за движението по пътищата С.Х.О. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 26.2.2020 11:00