Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.12.2019г. до 31.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 КАНД No 299/2019 ЗАНН: БАБХ Ж.Р.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 2.12.2019 9:00
2 КАНД No 303/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.К.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 2.12.2019 9:00
3 КАНД No 305/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН С.В.Ш. 2.12.2019 9:00
4 КАНД No 310/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ЛЪКИ ЛЕЙДИ ООД 2.12.2019 9:00
5 КАНД No 311/2019 ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Г.К.Г. 2.12.2019 9:00
6 Административно дело No 368/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.П.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 3.12.2019 9:00
7 Административно дело No 505/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 3.12.2019 9:30
8 Административно дело No 522/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 3.12.2019 9:30
9 Административно дело No 524/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИНВЕСТ АГРО БГ ООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
  3.12.2019 9:30
10 Административно дело No 38/2019 Закон за данък върху добавената стойност Н.Н.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 3.12.2019 10:00
11 Административно дело No 442/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Р.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 3.12.2019 10:00
12 Административно дело No 444/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Т.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 3.12.2019 10:00
13 Административно дело No 443/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.С. НАЧАЛНИК РУ КАОЛИНОВО ПРИ ОДМВР ШУМЕН 3.12.2019 10:30
14 Административно дело No 496/2019 Закон за данък върху добавената стойност БЕСТ ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 3.12.2019 13:00
15 Административно дело No 381/2019 Закон за данък върху добавената стойност ЕФ ЕНД БИ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 3.12.2019 14:00
16 Административно дело No 297/2019 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Е.М.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО 4.12.2019 9:30
17 Административно дело No 438/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ХЕПС АГРО ЕООД ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 4.12.2019 14:00
18 Административно дело No 474/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.К.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 5.12.2019 9:30
19 Административно дело No 476/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ХЕПС АГРО ЕООД ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 5.12.2019 10:00
20 Административно дело No 236/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.И.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 5.12.2019 10:30
21 Административно дело No 440/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ФОРТУНА ГОЛД 7 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 5.12.2019 10:30
22 Административно дело No 348/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.М.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 5.12.2019 11:00
23 Административно дело No 517/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ХЕПС АГРО ЕООД ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 5.12.2019 11:30
24 Административно дело No 518/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ХЕПС АГРО ЕООД ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 5.12.2019 11:30
25 Административно дело No 390/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО 9.12.2019 9:00
26 КАНД No 309/2019 ЗАНН: ДИТ РАЙКОВИ ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 9.12.2019 9:00
27 КАНД No 312/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Д.Д.Д. 9.12.2019 9:00
28 КАНД No 307/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.12.2019 9:30
29 КАНД No 308/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.12.2019 9:30
30 Административно дело No 312/2019 Закон за данък върху добавената стойност АЛЕЙДИН МЕХМЕД САЛИ ДЕЙСТВАЩ КАТО ЕТ ЕКИЗ АЛЕЙДИН САЛИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 10.12.2019 10:00
31 Административно дело No 389/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица НИКОЛАЙ САНДЕВ ЯНАКИЕВ КАТО ЕТ СТРОЙЕКСПРЕС НИКОЛАЙ САНДЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 10.12.2019 13:30
32 Административно дело No 319/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА ХИТРИНО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА 10.12.2019 14:30
33 Административно дело No 425/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА ЕАД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 11.12.2019 9:30
34 Административно дело No 382/2019 Закон за държавния служител Р.Г.Х. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ 11.12.2019 10:00
35 Административно дело No 478/2019 Закон за движението по пътищата С.Х.О. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 11.12.2019 10:30
36 Административно дело No 512/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.П.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ГР.ШУМЕН 11.12.2019 10:30
37 Административно дело No 170/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър С.В.Б. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 11.12.2019 14:00