АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН - насрочени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.1.2015г. до 30.1.2015г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникНасрочване на делото
1 Административно дело No 121/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА 8.1.2015 11:00
2 КАНД No 390/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Т.Г.М. 12.1.2015 9:00
3 КАНД No 392/2014 Наказателни касационни производства БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 12.1.2015 9:00
4 КАНД No 398/2014 Наказателни касационни производства В.К.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 12.1.2015 9:00
5 КАНД No 379/2014 Наказателни касационни производства К.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД ДАИ ШУМЕН 12.1.2015 9:30
6 КАНД No 383/2014 Наказателни касационни производства Ю.Б.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 12.1.2015 9:30
7 КАНД No 385/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" 12.1.2015 9:30
8 КАНД No 386/2014 Наказателни касационни производства АСМП - ГП МЕДИКА ООД ТД НА НАП ВАРНА 12.1.2015 9:30
9 КАНД No 391/2014 Наказателни касационни производства К.Г.К. ОБЩИНА ШУМЕН 12.1.2015 9:30
10 КАНД No 393/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Т.Д.Т. 12.1.2015 9:30
11 КАНД No 397/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА Е.Н.И. 12.1.2015 9:30
12 КАНД No 401/2014 Наказателни касационни производства К.В.В. РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ВАРНА 12.1.2015 9:30
13 Административно дело No 194/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.П.Ф.,
Я.К.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 13.1.2015 9:30
14 Административно дело No 216/2014 Дела от администр. характер по АПК Д.С.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ 13.1.2015 10:00
15 Административно дело No 103/2014 Дела от администр. характер по АПК РАВИЛДА ГРУП ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 14.1.2015 9:30
16 Административно дело No 191/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР БИТОВА ГАЗ - ШУМЕН ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 14.1.2015 9:30
17 Административно дело No 148/2014 Дела по КСО О.В.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 15.1.2015 9:30
18 Административно дело No 209/2014 Дела от администр. характер по АПК Д-Р СТЕФАН ЧУФУДОВ АПМП ИП ЕТ ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 15.1.2015 10:00
19 КАНД No 384/2014 Наказателни касационни производства ФИКОСОТА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 19.1.2015 9:00
20 КАНД No 389/2014 Наказателни касационни производства М.А.М. ОБЩИНА ШУМЕН 19.1.2015 9:00
21 КАНД No 402/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Б.М.Н. 19.1.2015 9:00
22 КАНД No 388/2014 Наказателни касационни производства А.Р.М. МИТНИЦА ВАРНА 19.1.2015 9:30
23 КАНД No 394/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР.СОФИЯ,
М.Д.А.
М.Д.А.,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР.СОФИЯ
19.1.2015 9:30
24 КАНД No 400/2014 Наказателни касационни производства Р.В.Р.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
Р.В.Р.
19.1.2015 9:30
25 КАНД No 405/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВАРНА МИЛКО АПОСТОЛОВ ЕТ 19.1.2015 9:30
26 Административно дело No 188/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове РПК СЕПТЕМВРИ НОВИ ПАЗАР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР 19.1.2015 10:00
27 КАНД No 387/2014 Наказателни касационни производства ПЕТЪР ИЛИЕВ 2009 ЕООД МИТНИЦА ВАРНА 19.1.2015 10:00
28 КАНД No 395/2014 Наказателни касационни производства Б.Д.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 19.1.2015 10:00
29 КАНД No 399/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Д.И.В. 19.1.2015 10:00
30 КАНД No 407/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН В.Ж.С. 19.1.2015 10:00
31 КАНД No 408/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН Т.П.П. 19.1.2015 10:00
32 Административно дело No 218/2014 Дела от администр. характер по АПК Л.М.Л.,
Р.М.Л.
КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 20.1.2015 9:30
33 Административно дело No 222/2014 Дела от администр. характер по АПК П.Й.Д. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА 20.1.2015 10:00
34 Административно дело No 190/2014 Дела от администр. характер по АПК К.Н.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 21.1.2015 9:30
35 Административно дело No 150/2014 Дела по ДОПК и ЗМ МАДАРА ИНТЕРТУР АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 21.1.2015 10:00
36 Административно дело No 207/2014 Дела от администр. характер по АПК БАРС АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВАРНА 21.1.2015 10:00
37 Административно дело No 189/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.М.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 22.1.2015 9:30
38 Административно дело No 154/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 22.1.2015 10:00
39 Административно дело No 186/2014 Дела по КСО ОБЩИНА ВЕНЕЦ ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 22.1.2015 10:30