Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 221/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 17.9.2019 9:00
2 Административно дело No 322/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 17.9.2019 9:00
3 КАНД No 192/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 17.9.2019 9:00
4 КАНД No 195/2019 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МЕСНИ ПРОДУКТИ Т ЕООД 17.9.2019 9:00
5 КАНД No 199/2019 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 17.9.2019 9:00
6 КАНД No 200/2019 ЗАНН: НАП ИНВЕСТ АГРО БГ ООД ТД НА НАП ВАРНА 17.9.2019 9:00
7 КАНД No 208/2019 ЗАНН: КЗП БТК АД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 17.9.2019 9:00
8 КАНД No 209/2019 ЗАНН: КЗП ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 17.9.2019 9:00
9 КАНД No 210/2019 ЗАНН: ДИТ САУНД 2012 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 17.9.2019 9:00
10 КАНД No 212/2019 ЗАНН: АДФИ А.М.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 17.9.2019 9:00
11 КАНД No 218/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН М.Н.С.А. 17.9.2019 9:00
12 КАНД No 221/2019 Други по ЗАНН П.С.П. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 17.9.2019 9:00
13 Административно дело No 296/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО 17.9.2019 9:30
14 КАНД No 186/2019 ЗАНН: КЗП МИКРО КРЕДИТ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 17.9.2019 9:30
15 КАНД No 188/2019 ЗАНН: ИААА Г.Д.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН 17.9.2019 9:30
16 КАНД No 189/2019 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 17.9.2019 9:30
17 КАНД No 196/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.В.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 17.9.2019 9:30
18 КАНД No 202/2019 ЗАНН: НАП Х.Л.Х. ЕТ ТД НА НАП ВАРНА 17.9.2019 9:30
19 КАНД No 211/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ш.С.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 17.9.2019 9:30
20 КАНД No 244/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 17.9.2019 9:30
21 Административно дело No 38/2019 Закон за данък върху добавената стойност Н.Н.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 17.9.2019 10:00
22 Административно дело No 312/2019 Закон за данък върху добавената стойност АЛЕЙДИН МЕХМЕД САЛИ ДЕЙСТВАЩ КАТО ЕТ ЕКИЗ АЛЕЙДИН САЛИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 17.9.2019 10:30
23 Административно дело No 288/2019 ДОПК Н.Б.К. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР.ВАРНА 17.9.2019 11:00
24 Административно дело No 326/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 18.9.2019 9:30
25 Административно дело No 329/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Х.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ШУМЕН 18.9.2019 9:30
26 Административно дело No 323/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ФОНДАЦИЯ АДЕЛЕ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРЧР 18.9.2019 10:00
27 Административно дело No 338/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГР.ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИТРИНО 18.9.2019 10:00
28 Административно дело No 318/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.М. ОБЩИНА ХИТРИНО 18.9.2019 10:30
29 Административно дело No 142/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Ф.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 18.9.2019 14:00
30 Административно дело No 242/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 19.9.2019 9:30
31 Административно дело No 327/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 19.9.2019 10:00
32 Административно дело No 346/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 19.9.2019 10:00
33 Административно дело No 357/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 19.9.2019 10:00
34 Административно дело No 283/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Г.П.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ШУМЕН 19.9.2019 10:30
35 КАНД No 97/2019 Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НОВИ ПАЗАР НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ШУМЕН РУ НОВИ ПАЗАР,
Г.Т.Т.
24.9.2019 9:00
36 КАНД No 171/2019 ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА КАЗИНО СЪРКЪЛ ЕООД 24.9.2019 9:00
37 КАНД No 197/2019 ЗАНН: НАП ИНВЕСТ АГРО БГ ООД ТД НА НАП ВАРНА 24.9.2019 9:00
38 КАНД No 204/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН В.С.Д. 24.9.2019 9:00
39 КАНД No 213/2019 ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕВЕРНА МОРСКА Е.Г.Д. 24.9.2019 9:00
40 Административно дело No 194/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИТРИНО 24.9.2019 9:30
41 Административно дело No 286/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 24.9.2019 9:30
42 Административно дело No 315/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 24.9.2019 9:30
43 Административно дело No 321/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 24.9.2019 9:30
44 Административно дело No 336/2019 Закон за държавния служител С.С.М. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ГРАД СОФИЯ 24.9.2019 9:30
45 Административно дело No 354/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР 24.9.2019 9:30
46 КАНД No 206/2019 ЗАНН: Агенция „Митници” С.Н.М. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕВЕРНА МОРСКА 24.9.2019 9:30
47 КАНД No 216/2019 ЗАНН: КЗП БАНКА ДСК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 24.9.2019 9:30
48 КАНД No 217/2019 Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Н.Е.Е. 24.9.2019 9:30
49 КАНД No 219/2019 ЗАНН: Общини ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОБЩИНА ШУМЕН 24.9.2019 9:30
50 КАНД No 229/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 24.9.2019 9:30
51 КАНД No 231/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Х.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 24.9.2019 9:30
52 Административно дело No 287/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕВРО АГРО ПРОЕКТ 2014 ЕООД МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 24.9.2019 10:00
53 Административно дело No 289/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 24.9.2019 10:00
54 Административно дело No 350/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 24.9.2019 10:00
55 КАНД No 190/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 24.9.2019 10:00
56 КАНД No 203/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Д.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 24.9.2019 10:00
57 КАНД No 214/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 24.9.2019 10:00
58 КАНД No 215/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 24.9.2019 10:00
59 КАНД No 224/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 24.9.2019 10:00
60 Административно дело No 267/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.К.М. ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 24.9.2019 13:00
61 Административно дело No 229/2019 Закон за данък върху добавената стойност РЕДТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 24.9.2019 14:00
62 Административно дело No 299/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 24.9.2019 14:00
63 Административно дело No 328/2019 ДОПК ХАН КРУМ АД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР.ВАРНА 24.9.2019 14:30
64 Административно дело No 143/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Ф.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИТРИНО 25.9.2019 9:30
65 Административно дело No 311/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър Е.К.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 25.9.2019 9:30
66 Административно дело No 324/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 25.9.2019 9:30
67 Административно дело No 331/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 25.9.2019 9:30
68 Административно дело No 238/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър С.Д.Н.,
Р.В.Х.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 25.9.2019 10:00
69 Административно дело No 243/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 25.9.2019 10:00
70 Административно дело No 307/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШУМЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 25.9.2019 10:00
71 Административно дело No 345/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 25.9.2019 10:30
72 Административно дело No 363/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 25.9.2019 10:30
73 Административно дело No 295/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 25.9.2019 13:30
74 Административно дело No 170/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър С.В.Б. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 25.9.2019 14:00
75 Административно дело No 210/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Г.Д. ЗАМЕСТНИК РЕКТОР НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ 26.9.2019 10:00
76 Административно дело No 285/2019 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия М.Й.П. НАЧАЛНИК РУ ШУМЕН 26.9.2019 10:00
77 Административно дело No 310/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 26.9.2019 10:00
78 Административно дело No 325/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 26.9.2019 10:00
79 Административно дело No 344/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 26.9.2019 10:00
80 Административно дело No 225/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър Г.М.Н. НАЧАЛНИКА НА СГКК - ШУМЕН КЪМ АГКК 26.9.2019 10:30
81 Административно дело No 277/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СТОЕВИ 96 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА 26.9.2019 11:00
82 Административно дело No 306/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 26.9.2019 11:30