Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 274/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.А.Б. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР В СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ШУМЕН 2.7.2019 9:30
2 Административно дело No 275/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.А.Б. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР В СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ШУМЕН 2.7.2019 9:30
3 Административно дело No 169/2019 Закон за министерство на вътрешните работи С.А.Б. НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА 2.7.2019 10:00
4 Административно дело No 227/2019 Закон за семейни помощи за деца И.С.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 2.7.2019 10:00
5 Административно дело No 256/2019 ДОПК П.Н.Т. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР.ВАРНА 2.7.2019 14:00
6 Административно дело No 262/2019 ДОПК Х.В.Д. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР.ВАРНА 2.7.2019 14:00
7 Административно дело No 186/2019 Закон за държавния служител Р.Б.Г. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ГР.ШУМЕН 3.7.2019 9:30
8 Административно дело No 298/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СИНХРОМАРКЕТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НАП СОФИЯ 3.7.2019 10:00
9 Административно дело No 46/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) З.Д.З. УПРАВИТЕЛ НА НЗОК СОФИЯ 3.7.2019 14:00
10 Административно дело No 142/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Ф.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 3.7.2019 14:30
11 Административно дело (К) No 247/2019 Други касационни /ЗСПЗЗ/ Д.Д.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН 8.7.2019 9:00
12 КАНД No 177/2019 ЗАНН: ИААА С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН 8.7.2019 9:00
13 КАНД No 183/2019 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
О.К.С.К.
8.7.2019 9:00
14 КАНД No 187/2019 ЗАНН: КЗП БАНКА ДСК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 8.7.2019 9:00
15 Административно дело No 194/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИТРИНО 8.7.2019 9:30
16 Административно дело No 286/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 8.7.2019 9:30
17 КАНД No 175/2019 ЗАНН: ИААА АРОН ЛОГИСТИК ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД 8.7.2019 9:30
18 КАНД No 191/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 8.7.2019 9:30
19 КАНД No 184/2019 ЗАНН: НАП ИНВЕСТ АГРО БГ ООД ТД НА НАП ВАРНА 8.7.2019 10:00
20 КАНД No 190/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 8.7.2019 10:00
21 Административно дело No 289/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 9.7.2019 9:30
22 Административно дело No 283/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Г.П.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ШУМЕН 9.7.2019 14:00
23 Административно дело No 217/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители АНОНА ТРЕЙД ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ 10.7.2019 9:30
24 Административно дело No 170/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър С.В.Б. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 15.7.2019 10:00
25 Административно дело No 295/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 15.7.2019 10:30