Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 14.6.2019г. до 30.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 220/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР 17.6.2019 9:00
2 Административно дело No 221/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 17.6.2019 9:00
3 КАНД No 157/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Е.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 17.6.2019 9:00
4 КАНД No 165/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата О.Й.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 17.6.2019 9:00
5 КАНД No 168/2019 ЗАНН: Общини Б.А.А. ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 17.6.2019 9:00
6 КАНД No 170/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Р.В.И. 17.6.2019 9:00
7 КАНД No 172/2019 ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИД 91 ТРАНС ЕООД 17.6.2019 9:00
8 Административно дело No 232/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ШУМЕН ПРИ ССА СОФИЯ ОБЩИНА ШУМЕН 17.6.2019 9:30
9 Административно дело No 233/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ШУМЕН ПРИ ССА СОФИЯ ОБЩИНА ШУМЕН 17.6.2019 9:30
10 КАНД No 164/2019 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА П.Т.Д. 17.6.2019 9:30
11 КАНД No 166/2019 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 17.6.2019 9:30
12 Административно дело No 235/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ШУМЕН ПРИ ССА СОФИЯ ОБЩИНА ШУМЕН 17.6.2019 10:00
13 Административно дело No 237/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ШУМЕН ПРИ ССА СОФИЯ ОБЩИНА ШУМЕН 17.6.2019 10:00
14 Административно дело No 242/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 17.6.2019 10:30
15 Административно дело No 230/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ШУМЕН ПРИ ССА СОФИЯ ОБЩИНА ШУМЕН 18.6.2019 9:30
16 Административно дело No 238/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър С.Д.Н.,
Р.В.Х.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 18.6.2019 9:30
17 Административно дело No 258/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 АЙ ТИ КОМ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НАП СОФИЯ 18.6.2019 9:30
18 Административно дело No 38/2019 Закон за данък върху добавената стойност Н.Н.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 18.6.2019 10:00
19 Административно дело No 243/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 18.6.2019 10:00
20 Административно дело No 248/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.М.М. НАЧАЛНИК НАПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И МИГРАЦИЯ ПРИ ДНС ПОЛИЦИЯ 18.6.2019 10:00
21 КАНД No 113/2019 ЗАНН: АДФИ А.М.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 24.6.2019 9:00
22 КАНД No 117/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Ч.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 24.6.2019 9:00
23 КАНД No 154/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Д.Р.М. 24.6.2019 9:00
24 КАНД No 158/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Н.С.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 24.6.2019 9:00
25 Административно дело No 257/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО 24.6.2019 9:30
26 КАНД No 162/2019 ЗАНН: КЗП ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 24.6.2019 9:30
27 КАНД No 167/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Н.А.И. 24.6.2019 9:30
28 КАНД No 176/2019 ЗАНН: ИААА С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН 24.6.2019 9:30
29 КАНД No 181/2019 ЗАНН: ИААА С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН 24.6.2019 9:30
30 Административно дело No 245/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАОЛИНОВО
  24.6.2019 10:00
31 КАНД No 169/2019 ЗАНН: НАП МОТИВИ ЕООД ТД НА НАП ВАРНА 24.6.2019 10:00
32 КАНД No 174/2019 ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Р.Д.М. 24.6.2019 10:00
33 КАНД No 180/2019 ЗАНН: ИААА С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН 24.6.2019 10:00
34 Административно дело No 223/2019 Закон за закрила на детето ХЕПИ ЛАЙФ 12 ЕООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 25.6.2019 9:30
35 Административно дело No 265/2019 Закон за социално подпомагане Д.И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 25.6.2019 9:30
36 Административно дело No 270/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.А. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГРАД СОФИЯ 25.6.2019 10:00
37 Административно дело No 48/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД УПРАВИТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СОФИЯ 26.6.2019 14:00
38 КАНД No 173/2019 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
Н.Г.Н.
28.6.2019 9:00
39 КАНД No 179/2019 ЗАНН: ИААА С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН 28.6.2019 9:00
40 КАНД No 182/2019 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА ДИГИПЕКС ООД 28.6.2019 9:00
41 Административно дело No 163/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 28.6.2019 9:30
42 КАНД No 178/2019 ЗАНН: ИААА С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН 28.6.2019 9:30
43 Административно дело No 267/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.К.М. ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 28.6.2019 11:00