Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 20.4.2019г. до 30.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 103/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 22.4.2019 9:30
2 Административно дело No 104/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 22.4.2019 9:30
3 КАНД No 61/2019 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
С.Д.Д.
22.4.2019 9:30
4 КАНД No 80/2019 ЗАНН: ДАМТН ФОНДАЦИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛКА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 22.4.2019 9:30
5 КАНД No 95/2019 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.М.А. 22.4.2019 9:30
6 КАНД No 97/2019 Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НОВИ ПАЗАР НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ШУМЕН РУ НОВИ ПАЗАР,
Г.Т.Т.
22.4.2019 9:30
7 Административно дело No 87/2019 КСО В.Е.Е. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 22.4.2019 10:00
8 Административно дело No 29/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.И.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 22.4.2019 14:00
9 Административно дело No 189/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Х.О. ОД НА МВР ГР.ШУМЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА 23.4.2019 9:30
10 Административно дело No 167/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БУЛ ЕР АГРО ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НАП СОФИЯ 24.4.2019 9:30
11 Административно дело No 109/2019 ДОПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ВАРНА 24.4.2019 10:00
12 Административно дело No 143/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Ф.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИТРИНО 24.4.2019 10:30
13 Административно дело No 106/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БЮРС ЕООД НАЧАЛНИК РУ КЪМ ОД МВР ШУМЕН, РУ КАОЛИНОВО 25.4.2019 10:00
14 Административно дело No 340/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители М.А.Р. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 25.4.2019 10:15
15 Административно дело No 353/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър Р.С.П. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 25.4.2019 14:00