Административен съд - Шумен

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г. - актуална към 10.1.2019

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 КАНД No 241/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.М.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.1.2019 9:00
2 КАНД No 256/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН С.Г.Ц. 14.1.2019 9:00
3 КАНД No 257/2018 ЗАНН: Министерство на културата ЕВРОСАТ ООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 14.1.2019 9:00
4 КАНД No 258/2018 ЗАНН: МОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ФИКОСОТА ООД 14.1.2019 9:00
5 КАНД No 259/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.В.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.1.2019 9:00
6 КАНД No 260/2018 ЗАНН: БАБХ БОГИ 6 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 14.1.2019 9:00
7 КАНД No 267/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН П.П.П. 14.1.2019 9:00
8 КАНД No 269/2018 ЗАНН: ИААА И.П.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 14.1.2019 9:00
9 КАНД No 277/2018 Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
И.Й.Д.
14.1.2019 9:00
10 КАНД No 278/2018 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 14.1.2019 9:00
11 КАНД No 279/2018 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.М.А. 14.1.2019 9:00
12 КАНД No 285/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС ООД 14.1.2019 9:00
13 КАНД No 288/2018 ЗАНН: ДАМТН РОСЕН РАХНЕВ 69 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 14.1.2019 9:00
14 КАНД No 275/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.1.2019 9:30
15 КАНД No 276/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Р.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.1.2019 9:30
16 Административно дело No 392/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.М.В. ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 15.1.2019 9:30
17 Административно дело No 393/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Т.А.,
Н.Р.А.
ОБЩИНА ХИТРИНО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА 15.1.2019 9:30
18 Административно дело No 411/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 15.1.2019 9:30
19 Административно дело No 361/2018 Закон за корпоративното подоходно облагане ЕКАНИ АД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР.ВАРНА 15.1.2019 11:00
20 Административно дело No 330/2018 Закон за данък върху добавената стойност ВАЛ БОР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 15.1.2019 11:30
21 Административно дело No 346/2018 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.Т.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 15.1.2019 14:00
22 Административно дело No 286/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 16.1.2019 9:30
23 Административно дело No 355/2018 Закон за социално подпомагане Х.И.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ГР. КАОЛИНОВО 16.1.2019 9:30
24 Административно дело No 291/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.И.К. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 17.1.2019 9:30
25 Административно дело No 356/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.И.К.,
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ
  17.1.2019 10:00
26 Административно дело No 236/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.И.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 17.1.2019 10:30
27 Административно дело No 316/2018 КСО М.И.Б. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 17.1.2019 11:00
28 Административно дело No 317/2018 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 17.1.2019 11:00
29 Административно дело No 396/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 21.1.2019 9:00
30 КАНД No 280/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” АВАНГАРД ЛАУНДЖ ЕООД МИТНИЦА ВАРНА 21.1.2019 9:00
31 КАНД No 281/2018 ЗАНН: ДАМТН КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 21.1.2019 9:00
32 КАНД No 282/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН К.М.И. 21.1.2019 9:00
33 КАНД No 283/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” АЯЗ ЕООД МИТНИЦА ВАРНА 21.1.2019 9:00
34 КАНД No 284/2018 ЗАНН: КЗП ХЕНДИ ТЕЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 21.1.2019 9:00
35 Административно дело No 325/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН 21.1.2019 9:30
36 Административно дело No 394/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 21.1.2019 9:30
37 КАНД No 268/2018 ЗАНН: КЗЛД КООПЕРАЦИЯ ЕКИП 7 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 21.1.2019 9:30
38 КАНД No 270/2018 ЗАНН: ИААА Р.М.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 21.1.2019 9:30
39 КАНД No 273/2018 ЗАНН: Общини М.И.П.-9. ЕТ ОБЩИНА ШУМЕН 21.1.2019 9:30
40 КАНД No 289/2018 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ХЕНДИ ТЕЛ ЕООД 21.1.2019 9:30
41 КАНД No 296/2018 ЗАНН: Общини ГФ ЧАКЪР ЕООД ОБЩИНА ШУМЕН 21.1.2019 9:30
42 КАНД No 265/2018 ЗАНН: ДИТ АМЕВА ФАЙН ФУУД ЕВРОПА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 21.1.2019 10:00
43 КАНД No 274/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 21.1.2019 10:00
44 КАНД No 295/2018 ЗАНН: КФН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ В.Д.Д. 21.1.2019 10:00
45 Административно дело No 384/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.М. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 22.1.2019 9:00
46 Административно дело No 385/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.М. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 22.1.2019 9:00
47 Административно дело No 402/2018 Закон за данък върху добавената стойност ХЕМУС БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 22.1.2019 10:00
48 Административно дело No 336/2018 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Г.Г.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 22.1.2019 11:00
49 Административно дело No 352/2018 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.С.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 22.1.2019 14:00
50 Административно дело No 296/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КОНСУЛТ 72 03 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 23.1.2019 9:00
51 Административно дело No 297/2018 Закон за местните данъци и такси В.И.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 23.1.2019 9:30
52 Административно дело No 362/2018 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Й.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 23.1.2019 10:00
53 Административно дело No 321/2018 КСО Н.И.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 23.1.2019 10:30
54 Административно дело No 142/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.Х.М.,
Е.З.Ч.,
Х.С.Т.,
Д.С.Т.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 23.1.2019 11:00
55 Административно дело No 222/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.С.К. НАЧАЛНИК РУП НОВИ ПАЗАР ПРИ ОД МВР ШУМЕН 24.1.2019 10:00
56 Административно дело No 213/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ю.И.К. ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 24.1.2019 10:15
57 Административно дело No 299/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 24.1.2019 10:30
58 Административно дело No 314/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Й.А.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 24.1.2019 11:00
59 Административно дело No 360/2018 Закон за министерство на вътрешните работи П.Х.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ШУМЕН 24.1.2019 11:30