Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.12.2018г. до 31.12.2018г.  -  актуална към 06.12.2018

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 236/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.И.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 6.12.2018 9:30
2 Административно дело No 317/2018 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 6.12.2018 10:00
3 Административно дело No 316/2018 КСО М.И.Б. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 6.12.2018 10:30
4 КАНД No 247/2018 ЗАНН: ИААА Д.С.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 10.12.2018 9:30
5 КАНД No 249/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ЖИЛСТРОЙ ЕООД 10.12.2018 9:30
6 КАНД No 262/2018 ЗАНН: МВР Л.Д.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 10.12.2018 9:30
7 КАНД No 263/2018 ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.Х.К. 10.12.2018 9:30
8 Административно дело No 325/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН 10.12.2018 10:00
9 Административно дело No 65/2018 Закон за защита от дискриминация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НАЗЪМ ХИКМЕТ 1881 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА 11.12.2018 9:30
10 Административно дело No 335/2018 Закон за семейни помощи за деца М.Г.И. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 11.12.2018 9:30
11 Административно дело No 333/2018 Закон за данък върху добавената стойност Е.А.С. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 11.12.2018 11:00
12 Административно дело No 330/2018 Закон за данък върху добавената стойност ВАЛ БОР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 11.12.2018 13:00
13 Административно дело No 337/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.А.Ф. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 12.12.2018 9:00
14 Административно дело No 296/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КОНСУЛТ 72 03 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 12.12.2018 9:30
15 Административно дело No 237/2018 Закон за местните данъци и такси П.Й.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 12.12.2018 10:00
16 Административно дело No 321/2018 КСО Н.И.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 12.12.2018 10:00
17 Административно дело No 142/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.Х.М.,
Е.З.Ч.,
Х.С.Т.,
Д.С.Т.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 12.12.2018 10:30
18 Административно дело No 298/2018 Закон за местните данъци и такси Е.Х.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 13.12.2018 10:00
19 Административно дело No 251/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 13.12.2018 10:30
20 Административно дело No 100/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър К.П.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 13.12.2018 11:30
21 Административно дело No 384/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.М. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 20.12.2018 9:30
22 Административно дело No 385/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.М. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 20.12.2018 9:30