Административен съд - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г. актуална към 14.09.2018г

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

Насрочване на делото

1. 

КАНД No 171/2018

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

ЖИЛСТРОЙ ЕООД

18.9.2018 9:00

2. 

КАНД No 177/2018

ЗАНН: ДИТ

ТРАНСРЕНТ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

18.9.2018 9:00

3. 

КАНД No 188/2018

ЗАНН: Агенция „Митници”

К.З.Г.

МИТНИЦА ВАРНА

18.9.2018 9:00

4. 

КАНД No 203/2018

ЗАНН: КЗП

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

18.9.2018 9:00

5. 

КАНД No 212/2018

ЗАНН: ДИТ

АДАЛИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

18.9.2018 9:00

6. 

Административно дело No 178/2018

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

18.9.2018 9:30

7. 

КАНД No 153/2018

ЗАНН: Общини

М.Т.М.

ОБЩИНА ШУМЕН

18.9.2018 9:30

8. 

КАНД No 156/2018

ЗАНН: КРС

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

18.9.2018 9:30

9. 

КАНД No 158/2018

ЗАНН: НАП

ТЕМТЕЙШЪН 75 Х ЕООД

ТД НА НАП ВАРНА

18.9.2018 9:30

10. 

КАНД No 162/2018

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

П.Д.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

18.9.2018 9:30

11. 

КАНД No 164/2018

ЗАНН: НАП

ТЕМТЕЙШЪН 75 Х ЕООД

ТД НА НАП ВАРНА

18.9.2018 9:30

12. 

КАНД No 168/2018

ЗАНН: Общини

Н.Н.Ж.

ОБЩИНА ШУМЕН

18.9.2018 9:30

13. 

КАНД No 173/2018

ЗАНН: РИОСВ

РИОСВ ГР.ШУМЕН

БИО С ООД

18.9.2018 9:30

14. 

КАНД No 174/2018

ЗАНН: НАП

ТЕМТЕЙШЪН 75 Х ЕООД

ТД НА НАП ВАРНА

18.9.2018 9:30

15. 

КАНД No 179/2018

ЗАНН: ДИТ

ТРАНСПРЕС ООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

18.9.2018 9:30

16. 

КАНД No 181/2018

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Д.К.К.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

18.9.2018 9:30

17. 

КАНД No 183/2018

ЗАНН: КЗП

А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

18.9.2018 9:30

18. 

КАНД No 186/2018

ЗАНН: ДИТ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ

ПОПОВ С И Е ООД ШУМЕН

18.9.2018 9:30

19. 

Административно дело No 403/2017

ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община

К.Т.С.,
А.А.Б.

КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН

18.9.2018 9:30

20. 

Административно дело No 187/2018

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

И.Х.П.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

18.9.2018 9:30

21. 

Административно дело No 104/2018

Закон за местните данъци и такси

Б.Л.С. ЕТ

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ МДТ ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

18.9.2018 10:00

22. 

Административно дело No 209/2018

Закон за министерство на вътрешните работи

А.Р.А.

ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ШУМЕН

18.9.2018 10:00

23. 

Административно дело No 100/2018

Закон за кадастъра и имотния регистър

К.П.К.

НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР

18.9.2018 10:30

24. 

Административно дело No 230/2018

Закон за достъп до обществена информация

Г.Н.Р.,
Ю.С.Р.,
П.Р.Т.

КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН

18.9.2018 13:30

25. 

Административно дело No 201/2018

Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193

Н.С.С.,
И.А.С.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН

18.9.2018 14:00

26. 

Административно дело No 177/2018

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

25.9.2018 9:00

27. 

КАНД No 159/2018

ЗАНН: НАП

ТЕМПТЕЙШЪН ШФ ЕООД

ТД НА НАП ВАРНА

25.9.2018 9:00

28. 

КАНД No 161/2018

ЗАНН: НАП

ТЕМТЕЙШЪН 75 Х ЕООД

ТД НА НАП ВАРНА

25.9.2018 9:00

29. 

КАНД No 165/2018

ЗАНН: НАП

ТЕМТЕЙШЪН 75 Х ЕООД

ТД НА НАП ВАРНА

25.9.2018 9:00

30. 

КАНД No 155/2018

ЗАНН: ИААА

Й.Г.Щ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

25.9.2018 9:30

31. 

КАНД No 157/2018

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

В.Д.Б.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

25.9.2018 9:30

32. 

КАНД No 160/2018

ЗАНН: МВР

М.Г.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

25.9.2018 9:30

33. 

КАНД No 166/2018

ЗАНН: НАП

ТЕМПТЕЙШЪН ШФ ЕООД

ТД НА НАП ВАРНА

25.9.2018 9:30

34. 

КАНД No 170/2018

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

ЖИЛСТРОЙ ЕООД

25.9.2018 9:30

35. 

КАНД No 187/2018

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

В.Д.Б.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

25.9.2018 9:30

36. 

КАНД No 163/2018

ЗАНН: НАП

ТЕМПТЕЙШЪН ШФ ЕООД

ТД НА НАП ВАРНА

25.9.2018 10:00

37. 

КАНД No 167/2018

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

М.Г.Г.

25.9.2018 10:00

38. 

КАНД No 172/2018

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

ЖИЛСТРОЙ ЕООД

25.9.2018 10:00

39. 

КАНД No 182/2018

ЗАНН: НАП

ШУМЕН 99 ЕООД

ТД НА НАП ВАРНА

25.9.2018 10:00

40. 

КАНД No 189/2018

ЗАНН: НАП

Б.9.П.А. ЕТ

ТД НА НАП ВАРНА

25.9.2018 10:00

41. 

КАНД No 190/2018

ЗАНН: Здравна инспекция

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ШУМЕН

С.Н.С.

25.9.2018 10:00

42. 

Административно дело No 174/2018

Закон за подпомагане на земеделските производители

К.Г.Г.

ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

25.9.2018 9:30

43. 

Административно дело No 200/2018

АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители

П.А.Х.

ДИРЕКТОРА НА СОУ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ ГР.ШУМЕН

25.9.2018 9:30

44. 

Административно дело No 191/2018

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Ю.А.Ю.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ

25.9.2018 10:30

45. 

Административно дело No 65/2018

Закон за защита от дискриминация

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НАЗЪМ ХИКМЕТ 1881

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА

26.9.2018 9:30

46. 

Административно дело No 103/2018

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

С.Н.С.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ГР.СОФИЯ

26.9.2018 9:30

47. 

Административно дело No 197/2018

Закон за подпомагане на земеделските производители

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

26.9.2018 9:30

48. 

Административно дело No 218/2018

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

Б.К.Б.,
К.Б.К.

КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

26.9.2018 10:00

49. 

Административно дело No 219/2018

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

К.Л.А.

КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

26.9.2018 10:00

50. 

Административно дело No 210/2018

Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193

МОБИ ТРЕЙД ЕООД ГР. ШУМЕН

ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН

27.9.2018 9:00

51. 

Административно дело No 142/2018

Закон за кадастъра и имотния регистър

Д.Х.М.,
Е.З.Ч.,
Х.С.Т.,
Д.С.Т.

НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР

27.9.2018 9:30

52. 

Административно дело No 155/2018

Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193

Д.Г.Й.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА СМЯДОВО

27.9.2018 9:30

53. 

Административно дело No 212/2018

Закон за местните данъци и такси

ТЕХНОМА ООД

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

27.9.2018 10:00

54. 

Административно дело No 214/2018

Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193

Е.Ф.Б.

ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН

27.9.2018 10:00

55. 

Административно дело No 84/2018

Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193

Ж.Д.Ж.

УС НА КИИП СОФИЯ

27.9.2018 14:30

56. 

Административно дело No 194/2018

Закон за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти

М.Д.Б.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГР.ШУМЕН

27.9.2018 14:30

57. 

Административно дело No 211/2018

Закон за кадастъра и имотния регистър

Н.А.А.

НАЧАЛНИК РО НСК ШУМЕН ПРИ РДНСК СИР

27.9.2018 14:30

58. 

Административно дело No 241/2018

АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители

Ц.С.Б.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН

27.9.2018 15:00