Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 6.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото