Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 КАНД No 145/2018 ЗАНН: ДИТ ТВМ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 2.7.2018 9:00
2 КАНД No 143/2018 Други по ЗАНН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Г.И.Г. 2.7.2018 9:30
3 КАНД No 144/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ВАРНА С.П.В. 2.7.2018 9:30
4 КАНД No 152/2018 ЗАНН: РДГ А.Ш.Ш. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН 2.7.2018 9:30
5 Административно дело No 191/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.А.Ю. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 3.7.2018 9:30
6 Административно дело No 142/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.Х.М.,
Е.З.Ч.,
Х.С.Т.,
Д.С.Т.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 5.7.2018 9:30
7 Административно дело No 101/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.Н.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ 10.7.2018 9:30
8 Административно дело No 187/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Х.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 10.7.2018 9:30
9 Административно дело No 100/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър К.П.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 10.7.2018 10:00
10 Административно дело No 181/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.Р. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 10.7.2018 10:00
11 Административно дело No 49/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 10.7.2018 10:30
12 Административно дело No 168/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БРАМАС - 96 АД ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР КХ ПРИ ОДБХ ШУМЕН 11.7.2018 9:30
13 Административно дело No 189/2018 Закон за семейни помощи за деца Р.С.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 11.7.2018 9:30
14 Административно дело No 194/2018 Закон за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти М.Д.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГР.ШУМЕН 12.7.2018 9:30
15 Административно дело No 134/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.И.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 12.7.2018 10:00
16 Административно дело No 196/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЛИОН РЕНТ А КАР ЕООД НАЧАЛНИК РУП НОВИ ПАЗАР ПРИ ОД МВР ШУМЕН 12.7.2018 10:30
17 Административно дело No 34/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.К.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОХРАНА 17.7.2018 10:00
18 Административно дело No 155/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Г.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА СМЯДОВО 19.7.2018 9:30
19 Административно дело No 137/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СОПД СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ ГЛИГАН 2001 ДИРЕКТОРА НА ТП ДЛС ПАЛАМАРА С ВЕНЕЦ 19.7.2018 10:00