Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.6.2018г. до 30.6.2018г.  /актуална към 04.06.2018г./

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело (К) No 160/2018 Други касационни /ЗСПЗЗ/ Х.С.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕНЕЦ 4.6.2018 9:00
2 КАНД No 116/2018 ЗАНН: ДИТ АЛЕКСАНДЪР КОСЕВ ДИМИТРОВ ЗП ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 4.6.2018 9:00
3 КАНД No 118/2018 ЗАНН: РДГ А.Ш.Ш. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН 4.6.2018 9:00
4 КАНД No 112/2018 ЗАНН: ИААА ГАБРИЕЛ КОЛЕВ 67 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 4.6.2018 9:30
5 КАНД No 119/2018 ЗАНН: РДГ Х.А.Ш. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН 4.6.2018 9:30
6 Административно дело No 118/2018 Закон за министерство на вътрешните работи И.Х.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ШУМЕН 4.6.2018 11:00
7 Административно дело No 100/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър К.П.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 5.6.2018 9:30
8 Административно дело No 101/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.Н.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ 5.6.2018 9:30
9 Административно дело No 140/2018 Закон за закрила на детето МЛАДЕЖКО РАЗВИТИЕ И ЗАКРИЛА ЕООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 5.6.2018 9:30
10 Административно дело No 49/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 5.6.2018 10:00
11 Административно дело No 168/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БРАМАС - 96 АД ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР КХ ПРИ ОДБХ ШУМЕН 6.6.2018 9:30
12 Административно дело No 110/2018 Закон за местните данъци и такси СТЕНД-04 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ОБЩИНА ШУМЕН 7.6.2018 9:30
13 Административно дело No 134/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.И.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 7.6.2018 10:00
14 Административно дело No 171/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 7.6.2018 10:00
15 Административно дело No 152/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 11.6.2018 9:30
16 КАНД No 122/2018 ЗАНН: ДИТ ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 11.6.2018 9:30
17 Административно дело No 130/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КАОЛИНОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 12.6.2018 10:00
18 Административно дело No 359/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.П.Т.,
Т.П.В.,
А.П.Ч.,
П.Д.Е.,
М.С.П.,
П.И.Ф.,
П.Г.К.,
В.Г.А.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР 12.6.2018 15:30
19 Административно дело No 20/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 13.6.2018 9:30
20 Административно дело No 103/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Н.С. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ГР.СОФИЯ 13.6.2018 9:30
21 Административно дело No 142/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.Х.М.,
Е.З.Ч.,
Х.С.Т.,
Д.С.Т.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 14.6.2018 9:30
22 Административно дело No 119/2018 Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 14.6.2018 10:00
23 Административно дело No 155/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Г.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА СМЯДОВО 14.6.2018 10:00
24 Административно дело No 164/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 18.6.2018 9:00
25 Административно дело No 178/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН 18.6.2018 9:00
26 Административно дело No 145/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 18.6.2018 9:30
27 КАНД No 123/2018 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 18.6.2018 9:30
28 Административно дело No 388/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 19.6.2018 10:00
29 Административно дело No 104/2018 Закон за местните данъци и такси Б.Л.С. ЕТ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ МДТ ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 19.6.2018 10:00
30 Административно дело No 132/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.М.М.,
НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ПРИ ОДМВР ШУМЕН
  21.6.2018 9:30
31 Административно дело No 158/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 25.6.2018 9:00
32 Административно дело No 126/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БРАМАС - 96 АД ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 27.6.2018 9:30
33 Административно дело No 127/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БРАМАС - 96 АД ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 27.6.2018 9:30
34 Административно дело No 128/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БРАМАС - 96 АД ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 27.6.2018 9:30
35 Административно дело No 184/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО 29.6.2018 9:00
36 Административно дело No 179/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 29.6.2018 9:30