Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 23.4.2018г. до 30.4.2018г. /актуална към 23.04.2018г./

 

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Административно дело No 301/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
23.4.2018 10:30
2 Административно дело No 85/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.С. ОБЩИНА ГР.ШУМЕН Докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
24.4.2018 9:30
3 Административно дело No 48/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН Докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
25.4.2018 10:30
4 Административно дело No 118/2018 Закон за министерство на вътрешните работи И.Х.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ШУМЕН Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА
27.4.2018 9:30