Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 26.3.2018г. до 31.3.2018г. /актуална към 26.03.2018г./

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 301/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 27.3.2018 9:30
2 Административно дело No 35/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ППК НАЧАЛО С. ДОБРИ ВОЙНИКОВ КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 27.3.2018 9:30
3 Административно дело No 85/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.С. ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 27.3.2018 9:30
4 Административно дело No 359/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.П.Т.,
Т.П.В.,
А.П.Ч.,
П.Д.Е.,
М.С.П.,
П.И.Ф.,
П.Г.К.,
В.Г.А.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР 27.3.2018 10:00
5 КАНД No 57/2018 ЗАНН: МВР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Н.П.К. 29.3.2018 9:30
6 КАНД No 63/2018 Възобновяване на КАНД ЕМИЛИЯ ДАМЯНОВА ЯНЧЕВА ЗАМ РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН   29.3.2018 9:30
7 КАНД No 70/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН СТРОЙ ПЕРФЕКТ ЕООД 29.3.2018 9:30
8 КАНД No 73/2018 ЗАНН: ДИТ Р.О.Л. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 29.3.2018 9:30
9 КАНД No 69/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН З.М.А. 29.3.2018 10:00
10 КАНД No 72/2018 ЗАНН: ДИТ Р.О.Л. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 29.3.2018 10:00
11 Административно дело No 68/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА-ДП КЪМ ИЗ ШУМЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 30.3.2018 9:30
12 Административно дело No 367/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Т.Й.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 30.3.2018 10:00
13 Административно дело No 5/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.К.Б. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ 30.3.2018 10:30