Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 10.3.2018г. до 31.3.2018г. /актуална към 09,03,2018 г./

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 46/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 12.3.2018 9:00
2 КАНД No 7/2018 ЗАНН: ДИТ ТСБ ТЕКСТИЛ СЪРВИС БЪЛГАРИЯ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 12.3.2018 9:00
3 КАНД No 51/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 12.3.2018 9:00
4 КАНД No 57/2018 ЗАНН: МВР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Н.П.К. 12.3.2018 9:00
5 Административно дело No 39/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. ШУМЕН
12.3.2018 9:30
6 КАНД No 41/2018 ЗАНН: КЗП МОБИЛТЕЛ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 12.3.2018 9:30
7 КАНД No 43/2018 ЗАНН: НАП РАФЕЛЛА ООД ТД НА НАП ВАРНА 12.3.2018 9:30
8 КАНД No 48/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРО ИМПЕКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 12.3.2018 9:30
9 КАНД No 56/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Т.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 12.3.2018 9:30
10 КАНД No 60/2018 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ АВС ДИВАС ООД 12.3.2018 9:30
11 КАНД No 62/2018 Други по ЗАНН К.В.М. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР.СОФИЯ 12.3.2018 9:30
12 КАНД No 64/2018 ЗАНН: Общини Ф.У.Ф. ОБЩИНА ШУМЕН 12.3.2018 9:30
13 КАНД No 65/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Б.А.А. 12.3.2018 9:30
14 Административно дело No 6/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.И.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 13.3.2018 9:30
15 Административно дело No 35/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ППК НАЧАЛО С. ДОБРИ ВОЙНИКОВ,
КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО
  13.3.2018 9:30
16 Административно дело No 22/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 13.3.2018 10:00
17 Административно дело No 36/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.П.К.,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
  13.3.2018 10:00
18 Административно дело No 15/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия П.З.П. НАЧАЛНИК НА РУ ШУМЕН ПРИ ОД НА МВР - ШУМЕН 14.3.2018 9:30
19 Административно дело No 31/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър С.К.П.,
Г.К.Х.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 14.3.2018 9:30
20 Административно дело No 66/2018 КСО ЛЕТИЦИЯ -2 ООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 14.3.2018 9:30
21 Административно дело No 410/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Х.В.Ц. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ШУМЕН 14.3.2018 10:00
22 Административно дело No 37/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СМЯДОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 14.3.2018 10:00
23 Административно дело No 81/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.С.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 14.3.2018 10:30
24 Административно дело No 86/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Й.Н. ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 14.3.2018 10:30
25 Административно дело No 70/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МУРАДЯН ЕООД ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 16.3.2018 9:30
26 КАНД No 52/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Р.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 19.3.2018 9:00
27 КАНД No 58/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН САМС РАНЧ ЕООД 19.3.2018 9:00
28 КАНД No 59/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.Й.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 19.3.2018 9:00
29 КАНД No 67/2018 ЗАНН: ДИТ ПОПОВ СИЕ ООД ШУМЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 19.3.2018 9:00
30 КАНД No 71/2018 ЗАНН: ДИТ АЛЕКСАНДЪР КОСЕВ ДИМИТРОВ ЗП ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 19.3.2018 9:00
31 КАНД No 61/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН С.Л.А. 19.3.2018 9:30
32 Административно дело No 17/2018 Кодекс на труда БУЛСТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 20.3.2018 9:30
33 Административно дело No 34/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.К.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОХРАНА 20.3.2018 9:30
34 Административно дело No 55/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН ЕАД КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 20.3.2018 9:30
35 Административно дело No 388/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 20.3.2018 10:00
36 Административно дело No 49/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 20.3.2018 10:00
37 Административно дело No 301/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 27.3.2018 9:30
38 Административно дело No 85/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.С. ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 27.3.2018 9:30
39 Административно дело No 359/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.П.Т.,
Т.П.В.,
А.П.Ч.,
П.Д.Е.,
М.С.П.,
П.И.Ф.,
П.Г.К.,
В.Г.А.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР 27.3.2018 10:00
40 Административно дело No 360/2017 Закон за движението по пътищата АУТО А1 ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 28.3.2018 11:00
41 КАНД No 63/2018 Възобновяване на КАНД ЕМИЛИЯ ДАМЯНОВА ЯНЧЕВА ЗАМ РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН   29.3.2018 9:30
42 КАНД No 69/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН З.М.А. 29.3.2018 10:00
43 Административно дело No 68/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА-ДП КЪМ ИЗ ШУМЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 30.3.2018 9:30
44 Административно дело No 367/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Т.Й.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 30.3.2018 10:00