Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 19.2.2018г. до 28.2.2018г. / актуална към 19.02.2018г./

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 397/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 19.2.2018 9:30
2 Административно дело No 398/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 19.2.2018 9:30
3 Административно дело No 360/2017 Закон за движението по пътищата АУТО А1 ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 19.2.2018 10:00
4 Административно дело No 20/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 19.2.2018 13:30
5 Административно дело No 217/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър С.В.Г. НАЧАЛНИКА НА СГКК - ШУМЕН КЪМ АГКК 19.2.2018 14:00
6 Административно дело No 21/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 19.2.2018 14:00
7 Административно дело No 17/2018 Кодекс на труда БУЛСТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 20.2.2018 9:30
8 Административно дело No 33/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.А.А. ВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 20.2.2018 9:30
9 Административно дело No 244/2017 Закон за държавния служител П.Й.Н. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ 20.2.2018 10:00
10 Административно дело No 388/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 20.2.2018 10:00
11 Административно дело No 345/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 21.2.2018 9:30
12 Административно дело No 356/2017 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия В.Й.Д. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР ГР. ШУМЕН 22.2.2018 9:30
13 Административно дело No 19/2018 КСО Р.Г.8. ЕТ ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 22.2.2018 9:30
14 Административно дело No 367/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Т.Й.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 22.2.2018 10:00
15 КАНД No 26/2018 ЗАНН: МВР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН И.Д.В. 26.2.2018 9:00
16 КАНД No 30/2018 ЗАНН: РДГ М.М.Е. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РД ПО ГОРИТЕ ШУМЕН 26.2.2018 9:00
17 КАНД No 33/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА ГЕОС ГЕОРГИ ГАНЕВ ЕООД 26.2.2018 9:00
18 КАНД No 35/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 26.2.2018 9:00
19 КАНД No 49/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Т.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 26.2.2018 9:00
20 КАНД No 37/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Л.Р.Б. 26.2.2018 9:30
21 КАНД No 44/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Д.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 26.2.2018 9:30
22 КАНД No 45/2018 ЗАНН: НАП РАФЕЛЛА ООД ТД НА НАП ВАРНА 26.2.2018 9:30
23 КАНД No 48/2018 ЗАНН: ДИТ ЕВРО ИМПЕКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 26.2.2018 9:30
24 КАНД No 53/2018 ЗАНН: ДИТ АЛЕКСАНДЪР КОСЕВ ДИМИТРОВ ЗП ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 26.2.2018 9:30
25 КАНД No 54/2018 ЗАНН: ДИТ АЛЕКСАНДЪР КОСЕВ ДИМИТРОВ ЗП ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 26.2.2018 9:30
26 КАНД No 34/2018 ЗАНН: ДАМТН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 26.2.2018 10:00
27 КАНД No 55/2018 ЗАНН: ДИТ ВИОЛА ОРГАНИК ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 26.2.2018 10:00
28 Административно дело No 6/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.И.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 27.2.2018 9:30
29 Административно дело No 22/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 27.2.2018 9:30
30 Административно дело No 36/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.П.К.,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
  27.2.2018 10:00
31 Административно дело No 38/2018 КСО М.Х.И.,
РЪКОВОДИТЕЛЯТ ТП НА НОИ
  27.2.2018 10:00
32 Административно дело No 48/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 27.2.2018 10:30
33 Административно дело No 410/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Х.В.Ц. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ШУМЕН 28.2.2018 9:30
34 Административно дело No 15/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия П.З.П. НАЧАЛНИК НА РУ ШУМЕН ПРИ ОД НА МВР - ШУМЕН 28.2.2018 9:30
35 Административно дело No 31/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър С.К.П.,
Г.К.Х.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 28.2.2018 10:00
36 Административно дело No 37/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СМЯДОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 28.2.2018 10:00