Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 3.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 361/2017 Закон за семейни помощи за деца М.М.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 4.1.2018 10:00
2 Административно дело No 331/2017 Закон за социално подпомагане Д.Х.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 4.1.2018 10:30
3 Административно дело No 314/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 15.1.2018 9:00
4 Административно дело No 338/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави Д.С.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО 15.1.2018 9:00
5 КАНД No 299/2017 ЗАНН: КЗП БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 15.1.2018 9:00
6 КАНД No 300/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН С.С. ЕТ 15.1.2018 9:00
7 КАНД No 306/2017 ЗАНН: БАБХ МУРАДЯН ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 15.1.2018 9:00
8 КАНД No 308/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.К.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 15.1.2018 9:00
9 КАНД No 315/2017 ЗАНН: КЗП СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 15.1.2018 9:00
10 КАНД No 328/2017 ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСИМИР БОШНАКОВ ООД 15.1.2018 9:00
11 КАНД No 330/2017 ЗАНН: РИОСВ ЕВРО ИМПЕКС ЕООД РИОСВ ГР.ШУМЕН 15.1.2018 9:00
12 Административно дело No 349/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР 15.1.2018 9:30
13 Административно дело No 377/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 15.1.2018 9:30
14 КАНД No 303/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Р.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 15.1.2018 9:30
15 КАНД No 305/2017 ЗАНН: БАБХ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ 1 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 15.1.2018 9:30
16 КАНД No 311/2017 ЗАНН: МВР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Й.М.А. 15.1.2018 9:30
17 КАНД No 314/2017 ЗАНН: КЗП ШУМЕНФАРМА ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 15.1.2018 9:30
18 КАНД No 316/2017 ЗАНН: АДФИ А.М.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 15.1.2018 9:30
19 КАНД No 320/2017 ЗАНН: БАБХ АЙ ПИ СИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 15.1.2018 9:30
20 КАНД No 321/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА ХАЙ ГРУП ООД 15.1.2018 9:30
21 КАНД No 322/2017 ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ М.Х.М. 15.1.2018 9:30
22 Административно дело No 374/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕКО ФРУКТ ЕООД НАЧАЛНИК РУ КАОЛИНОВО ПРИ ОДМВР ШУМЕН 15.1.2018 11:00
23 Административно дело No 276/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Т.К.Л.И.С.Т. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- РА 15.1.2018 14:00
24 Административно дело No 208/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 О.Х.А. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ШУМЕН 16.1.2018 9:30
25 Административно дело No 312/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Т.А. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ГР.ШУМЕН 16.1.2018 9:30
26 Административно дело No 296/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Д.И. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ГР.ШУМЕН 16.1.2018 10:00
27 Административно дело No 313/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.А.Е. ЕТ ОБЩИНА КАОЛИНОВО 16.1.2018 10:00
28 Административно дело No 130/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 17.1.2018 9:30
29 Административно дело No 378/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.П.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ШУМЕН 17.1.2018 9:30
30 Административно дело No 392/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 17.1.2018 10:00
31 Административно дело No 288/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АГРОСТРОЙ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 17.1.2018 10:30
32 Административно дело No 280/2017 Закон за местните данъци и такси ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА-ДП КЪМ ИЗ ШУМЕН НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 18.1.2018 9:30
33 Административно дело No 391/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 18.1.2018 10:00
34 Административно дело No 395/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 18.1.2018 10:00
35 Административно дело No 401/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 18.1.2018 10:30
36 Административно дело No 168/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 19.1.2018 10:00
37 КАНД No 296/2017 ЗАНН: РИОСВ И.Г.М. РИОСВ ГР.ШУМЕН 22.1.2018 9:00
38 КАНД No 313/2017 ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Е.Й.М. 22.1.2018 9:00
39 КАНД No 319/2017 ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Н.Х.С. 22.1.2018 9:00
40 КАНД No 324/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН И.А.Т. 22.1.2018 9:00
41 КАНД No 334/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА Н.К. 22.1.2018 9:00
42 Административно дело No 379/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР 22.1.2018 9:30
43 КАНД No 318/2017 ЗАНН: ИАРА К.Г.З. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 22.1.2018 9:30
44 КАНД No 323/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.З.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 22.1.2018 9:30
45 КАНД No 333/2017 ЗАНН: ИАРА Ш.Ш.Ш. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 22.1.2018 9:30
46 КАНД No 317/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.П.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 22.1.2018 10:00
47 КАНД No 326/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ВАРНА Х.М.Х. 22.1.2018 10:00
48 КАНД No 327/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 22.1.2018 10:00
49 КАНД No 332/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН А.Д.Д. 22.1.2018 10:00
50 Административно дело No 315/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.А.,
А.П.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 23.1.2018 9:30
51 Административно дело No 372/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 23.1.2018 9:30
52 Административно дело No 384/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Н.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 23.1.2018 10:00
53 Административно дело No 389/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.М.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 23.1.2018 10:00
54 Административно дело No 383/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Е.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ГР.ШУМЕН 23.1.2018 10:30
55 Административно дело No 344/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 24.1.2018 9:30
56 Административно дело No 381/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Х.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ШУМЕН 24.1.2018 9:30
57 Административно дело No 393/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 24.1.2018 9:30
58 Административно дело No 335/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 24.1.2018 10:00
59 Административно дело No 360/2017 Закон за движението по пътищата АУТО А1 ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 24.1.2018 10:00
60 Административно дело No 357/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 25.1.2018 10:00
61 Административно дело No 373/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 25.1.2018 10:30
62 Административно дело No 320/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Т.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 25.1.2018 11:00