Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 314/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 4.12.2017 9:00
2 КАНД No 282/2017 ЗАНН: ДИТ АБК СИСТЕМ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 4.12.2017 9:00
3 КАНД No 289/2017 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 4.12.2017 9:00
4 КАНД No 295/2017 ЗАНН: ИААА М.М.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 4.12.2017 9:00
5 Административно дело No 298/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 4.12.2017 9:30
6 Административно дело No 308/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО 4.12.2017 9:30
7 Административно дело No 309/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 4.12.2017 9:30
8 Административно дело No 319/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН 4.12.2017 9:30
9 КАНД No 287/2017 ЗАНН: МВР И.Х.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 4.12.2017 9:30
10 КАНД No 291/2017 ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 4.12.2017 9:30
11 КАНД No 292/2017 ЗАНН: ИААА Ю.О.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 4.12.2017 9:30
12 КАНД No 294/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” ТД НА НАП ВАРНА ВАЛКО ТРЕЙД ЕООД 4.12.2017 9:30
13 Административно дело No 312/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Т.А. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ГР.ШУМЕН 5.12.2017 9:30
14 Административно дело No 313/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.А.Е. ЕТ ОБЩИНА КАОЛИНОВО 5.12.2017 9:30
15 Административно дело No 283/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.М.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН 5.12.2017 10:00
16 Административно дело No 296/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Д.И. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ГР.ШУМЕН 5.12.2017 10:00
17 Административно дело No 342/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.И.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 6.12.2017 9:30
18 Административно дело No 346/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДЗЗД ФОРМАТ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР 6.12.2017 9:30
19 Административно дело No 334/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 6.12.2017 10:00
20 КАНД No 296/2017 ЗАНН: РИОСВ И.Г.М. РИОСВ ГР.ШУМЕН 11.12.2017 9:00
21 КАНД No 298/2017 ЗАНН: КЗП КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 11.12.2017 9:00
22 КАНД No 266/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.В.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 11.12.2017 9:30
23 КАНД No 302/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Н.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 11.12.2017 9:30
24 КАНД No 293/2017 ЗАНН: ИААА Ю.О.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 11.12.2017 10:00
25 КАНД No 297/2017 ЗАНН: КЗП УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 11.12.2017 10:00
26 КАНД No 301/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОБИЛТЕЛ ЕАД СОФИЯ 11.12.2017 10:00
27 Административно дело No 315/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.А.,
А.П.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 12.12.2017 9:30
28 Административно дело No 333/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.Д. ОД НА МВР ГР.ШУМЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА 12.12.2017 9:30
29 Административно дело No 301/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 12.12.2017 10:00
30 Административно дело No 151/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 12.12.2017 10:30
31 Административно дело No 217/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър С.В.Г. НАЧАЛНИКА НА СГКК - ШУМЕН КЪМ АГКК 13.12.2017 9:30
32 Административно дело No 335/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 13.12.2017 10:00
33 Административно дело No 320/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Т.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 14.12.2017 9:30
34 Административно дело No 331/2017 Закон за социално подпомагане Д.Х.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 14.12.2017 10:00
35 Административно дело No 330/2017 КСО Л.Я.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 14.12.2017 10:30
36 Административно дело No 211/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ю.Р.Ю. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 20.12.2017 10:00