Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 КАНД No 226/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.К.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 2.10.2017 9:00
2 КАНД No 229/2017 ЗАНН: ИААА И.М.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 2.10.2017 9:00
3 КАНД No 237/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Р.Г. ЕТ 2.10.2017 9:00
4 КАНД No 241/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата О.И.О. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 2.10.2017 9:00
5 КАНД No 212/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.А.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 2.10.2017 9:30
6 КАНД No 217/2017 ЗАНН: НАП АЛЕКСАНДРОВСТРОЙ 08 ЕООД ТД НА НАП ВАРНА 2.10.2017 9:30
7 КАНД No 228/2017 ЗАНН: ИААА И.М.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 2.10.2017 9:30
8 КАНД No 239/2017 ЗАНН: Общини Я.Ж. ЕТ,
ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЩИНА ШУМЕН,
Я.Ж. ЕТ
2.10.2017 9:30
9 КАНД No 251/2017 ЗАНН: НАП ТД НАП ВАРНА С.Х.С. 2.10.2017 9:30
10 Административно дело (К) No 235/2017 Други касационни /ЗСПЗЗ/ Д.Д.П.,
Д.Д.П.
ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ 2.10.2017 10:00
11 КАНД No 216/2017 ЗАНН: Здравна инспекция БАЛИНОВ 2013 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ШУМЕН 2.10.2017 10:00
12 КАНД No 224/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.Г.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 2.10.2017 10:00
13 КАНД No 232/2017 ЗАНН: НАП НВ ТРАНС ГРУП ООД ТД НА НАП ВАРНА 2.10.2017 10:00
14 КАНД No 258/2017 ЗАНН: Общини ОБЩИНА ШУМЕН ЛЕФКО БГ ЕООД 2.10.2017 10:00
15 Административно дело No 265/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 5.10.2017 9:30
16 Административно дело No 267/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 5.10.2017 9:30
17 Административно дело No 268/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 5.10.2017 9:30
18 КАНД No 210/2017 ЗАНН: Общини МБМ 2006 ЕООД ОБЩИНА ШУМЕН 9.10.2017 9:00
19 КАНД No 215/2017 ЗАНН: Общини ЗОДИАК 91 ООД ОБЩИНА ШУМЕН 9.10.2017 9:00
20 КАНД No 221/2017 ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СУММИТ АГРО РУМЪНИЯ СРЛ КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ 9.10.2017 9:00
21 КАНД No 225/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Н.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.10.2017 9:00
22 КАНД No 231/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
К.Г.В.
К.Г.В.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН
9.10.2017 9:00
23 КАНД No 205/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ДЕТСКА ГРАДИНА ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА 9.10.2017 9:30
24 КАНД No 222/2017 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ О.В.Ф. 9.10.2017 9:30
25 КАНД No 227/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 9.10.2017 9:30
26 КАНД No 233/2017 ЗАНН: НАП НВ ТРАНС ГРУП ООД ТД НА НАП ВАРНА 9.10.2017 9:30
27 КАНД No 236/2017 ЗАНН: МВР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Д.Т.И. 9.10.2017 9:30
28 КАНД No 238/2017 ЗАНН: Общини ОБЩИНА ШУМЕН Я.Ж. ЕТ 9.10.2017 9:30
29 КАНД No 244/2017 ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ВЕТ ПЕПА СИМЕОНОВА ЕООД 9.10.2017 9:30
30 КАНД No 252/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Н.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.10.2017 9:30
31 КАНД No 201/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД 9.10.2017 10:00
32 КАНД No 206/2017 ЗАНН: МВР Й.М.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.10.2017 10:00
33 КАНД No 218/2017 ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ С.В.С. 9.10.2017 10:00
34 КАНД No 220/2017 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 9.10.2017 10:00
35 КАНД No 223/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.10.2017 10:00
36 КАНД No 230/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” М.И.Н. МИТНИЦА ВАРНА 9.10.2017 10:00
37 Административно дело No 153/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.А.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР 10.10.2017 9:30
38 Административно дело No 243/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.Т. НАЧАЛНИК РУП НОВИ ПАЗАР ПРИ ОД МВР ШУМЕН 10.10.2017 9:30
39 Административно дело No 245/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър М.И.Р. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 10.10.2017 9:30
40 Административно дело No 226/2017 Закон за министерство на вътрешните работи И.Ц.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 10.10.2017 10:00
41 Административно дело No 244/2017 Закон за държавния служител П.Й.Н. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ 10.10.2017 10:00
42 Административно дело No 164/2017 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Й.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН 11.10.2017 9:30
43 Административно дело No 242/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ШУМЕНФАРМА ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 11.10.2017 14:00
44 Административно дело No 215/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СИНЕМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 12.10.2017 9:30
45 Административно дело No 260/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.М. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД МВР-ШУМЕН, РУ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 12.10.2017 10:00
46 Административно дело No 273/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К.,
А.Г.З.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН 12.10.2017 11:00
47 КАНД No 256/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Д.Д.Д. 16.10.2017 9:00
48 КАНД No 263/2017 ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД СОФИЯ 16.10.2017 9:00
49 КАНД No 202/2017 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР ШУМЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
Г.Т.Т.
16.10.2017 9:30
50 КАНД No 235/2017 ЗАНН: МВР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН В.Й.В. 16.10.2017 9:30
51 КАНД No 246/2017 ЗАНН: КЗП СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 16.10.2017 9:30
52 КАНД No 247/2017 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 16.10.2017 9:30
53 КАНД No 248/2017 ЗАНН: ДНСК РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Г.В.Ц. 16.10.2017 9:30
54 КАНД No 249/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА ДЖАНАМ ПЛАС ООД 16.10.2017 9:30
55 Административно дело No 205/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РИ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ,
А.К.З.,
К.Д.В.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 16.10.2017 10:00
56 Административно дело No 191/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС Р.М.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 17.10.2017 9:30
57 Административно дело No 228/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Г.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО 17.10.2017 9:30
58 Административно дело No 229/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.И.Ч. ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 18.10.2017 9:00
59 Административно дело No 259/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Ю.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД МВР-ШУМЕН РУ -КАОЛИНОВО 18.10.2017 9:30
60 Административно дело No 254/2017 Закон за държавния служител Ц.С.Б. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ 19.10.2017 9:30
61 КАНД No 234/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН М.В.С. 23.10.2017 9:00
62 КАНД No 242/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН Х.А.Ш. 23.10.2017 9:00
63 КАНД No 243/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 23.10.2017 9:00
64 КАНД No 245/2017 ЗАНН: КЗП БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 23.10.2017 9:00
65 КАНД No 255/2017 Други по ЗАНН Н.Р.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 23.10.2017 9:00
66 КАНД No 260/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 23.10.2017 9:00
67 КАНД No 186/2017 ЗАНН: ДИТ МЕКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 23.10.2017 9:30
68 КАНД No 207/2017 ЗАНН: ДИТ МЕКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 23.10.2017 9:30
69 КАНД No 261/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН С.А.Н. 23.10.2017 9:30
70 Административно дело No 210/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 23.10.2017 10:00
71 КАНД No 240/2017 ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИДЕР ТУР ООД 23.10.2017 10:00
72 КАНД No 250/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Г.В.Г. 23.10.2017 10:00
73 КАНД No 253/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 23.10.2017 10:00
74 КАНД No 254/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Е.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 23.10.2017 10:00
75 Административно дело No 168/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 26.10.2017 13:30