Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 16/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ И.К.И. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 4.7.2017 9:30
2 Административно дело No 153/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.А.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР 4.7.2017 10:00
3 Административно дело No 22/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 4.7.2017 11:00
4 КАНД No 152/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН МОНЧА ЕООД 5.7.2017 9:00
5 КАНД No 156/2017 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР ШУМЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
Б.А.Х.
5.7.2017 9:00
6 КАНД No 161/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 5.7.2017 9:00
7 КАНД No 162/2017 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР ШУМЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
П.К.И.
5.7.2017 9:00
8 КАНД No 164/2017 ЗАНН: МВР Н.Г.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 5.7.2017 9:00
9 КАНД No 168/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 5.7.2017 9:00
10 КАНД No 169/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 5.7.2017 9:00
11 КАНД No 171/2017 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.Б.И. 5.7.2017 9:00
12 КАНД No 174/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН И.А.Т. 5.7.2017 9:00
13 КАНД No 176/2017 ЗАНН: МВР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Д.М.М. 5.7.2017 9:00
14 КАНД No 178/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 5.7.2017 9:00
15 Административно дело No 171/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 З.Д.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 5.7.2017 9:30
16 Административно дело No 172/2017 Закон за семейни помощи за деца С.Я.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 5.7.2017 9:30
17 Административно дело No 129/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Ф.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 5.7.2017 10:00
18 Административно дело No 166/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.П.Х. НАЧАЛНИК РУП НОВИ ПАЗАР ПРИ ОД МВР ШУМЕН 5.7.2017 10:00
19 Административно дело No 187/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 5.7.2017 10:30
20 Административно дело No 147/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.М.М. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР ГР. ШУМЕН 5.7.2017 11:00
21 Административно дело No 152/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 6.7.2017 9:30
22 Административно дело No 186/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 6.7.2017 9:30
23 Административно дело No 157/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 6.7.2017 10:00
24 Административно дело No 178/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.К.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ГР.ШУМЕН 6.7.2017 10:30
25 Административно дело No 163/2017 Закон за държавния служител Ц.Н.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ГР.ШУМЕН 6.7.2017 11:00
26 Административно дело No 314/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 7.7.2017 11:00
27 Административно дело No 107/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 10.7.2017 9:00
28 Административно дело No 159/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 10.7.2017 9:00
29 КАНД No 110/2017 Други по ЗАНН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Н.И.Г. 10.7.2017 9:00
30 КАНД No 146/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Д.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 10.7.2017 9:00
31 КАНД No 155/2017 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР ШУМЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
Б.А.Х.
10.7.2017 9:00
32 КАНД No 165/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” Й.Д.Й. МИТНИЦА ВАРНА 10.7.2017 9:00
33 КАНД No 166/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ВАРНА Д.А.Д. 10.7.2017 9:00
34 КАНД No 173/2017 ЗАНН: КЗП БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 10.7.2017 9:30
35 КАНД No 154/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Г.Т.Т. 10.7.2017 10:00
36 КАНД No 158/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН Н.М.Н. 10.7.2017 10:00
37 КАНД No 167/2017 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 10.7.2017 10:00
38 КАНД No 172/2017 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.Б.И. 10.7.2017 10:00
39 КАНД No 175/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 10.7.2017 10:00
40 Административно дело No 119/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Ш.Ч. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 11.7.2017 9:30
41 Административно дело No 289/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.С. ОБЩИНА ШУМЕН 18.7.2017 9:30
42 Административно дело No 179/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.А.А. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ГР.ШУМЕН 18.7.2017 10:00
43 Административно дело No 88/2017 Закон за ДАНС С.Г.Т. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАНС 18.7.2017 13:30
44 Административно дело No 142/2017 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.Т.А. АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СОФИЯ 20.7.2017 9:30
45 Административно дело No 4/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.И.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 20.7.2017 10:00
46 Административно дело No 188/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 20.7.2017 11:00