Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 4/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.И.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 1.6.2017 9:30
2 Административно дело No 142/2017 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.Т.А. АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СОФИЯ 1.6.2017 10:00
3 Административно дело No 134/2017 Други И.М.А. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАОЛИНОВО ПРИ ОДМВР ШУМЕН 1.6.2017 10:30
4 Административно дело No 91/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 5.6.2017 9:00
5 КАНД No 124/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 5.6.2017 9:00
6 КАНД No 129/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН МФ 1212 ООД 5.6.2017 9:00
7 КАНД No 130/2017 Други по ЗАНН ОБЩИНА ШУМЕН Р.А.Д. 5.6.2017 9:00
8 КАНД No 131/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 5.6.2017 9:00
9 КАНД No 132/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ДЕКО ПЛАТРЕ ЕООД 5.6.2017 9:00
10 КАНД No 133/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Н.Е.А. 5.6.2017 9:00
11 КАНД No 141/2017 ЗАНН: МВР М.С.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 5.6.2017 9:00
12 Административно дело No 9/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър К.К.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 6.6.2017 9:30
13 Административно дело No 80/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители СИМЕНТА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 6.6.2017 9:30
14 Административно дело No 301/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 6.6.2017 14:30
15 Административно дело No 130/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 7.6.2017 9:30
16 Административно дело No 152/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 8.6.2017 9:30
17 Административно дело No 157/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 8.6.2017 10:30
18 Административно дело No 77/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 9.6.2017 9:30
19 КАНД No 102/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДМ БЪЛГАРИЯ ЕООД 12.6.2017 9:00
20 КАНД No 110/2017 Други по ЗАНН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Н.И.Г. 12.6.2017 9:00
21 КАНД No 115/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА Д.С.Д. 12.6.2017 9:00
22 КАНД No 117/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН В.В.Г. 12.6.2017 9:00
23 КАНД No 122/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Б.Н.Д. 12.6.2017 9:00
24 Административно дело No 84/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 12.6.2017 9:30
25 КАНД No 135/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 12.6.2017 9:30
26 КАНД No 136/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
В.К.Б.
В.К.Б.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН
12.6.2017 9:30
27 КАНД No 138/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 12.6.2017 9:30
28 КАНД No 137/2017 ЗАНН: ДИТ ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 12.6.2017 10:00
29 КАНД No 140/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 12.6.2017 10:00
30 Административно дело No 70/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община СЕКЮРИТИ ПАРТНЪРС ООД КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 13.6.2017 9:30
31 Административно дело No 311/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Е.Б.К. УПРАВИТЕЛ НА НЗОК СОФИЯ 13.6.2017 10:00
32 Административно дело No 289/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.С. ОБЩИНА ШУМЕН 14.6.2017 9:30
33 Административно дело No 88/2017 Закон за ДАНС С.Г.Т. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАНС 15.6.2017 9:00
34 Административно дело No 143/2017 Други Х.Р.П. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ГР.ШУМЕН 15.6.2017 9:30
35 Административно дело No 310/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Е.Б.К. УПРАВИТЕЛ НА НЗОК СОФИЯ 15.6.2017 10:30
36 КАНД No 139/2017 ЗАНН: Патентно ведомство ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Х.А.Ю. 19.6.2017 9:00
37 КАНД No 144/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Р.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 19.6.2017 9:00
38 Административно дело No 149/2017 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Д.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 21.6.2017 9:30
39 Административно дело No 346/2016 Закон за министерство на вътрешните работи З.Л.Г. НАЧАЛНИК НА РУ ШУМЕН ПРИ ОД НА МВР - ШУМЕН 21.6.2017 10:00
40 Административно дело No 129/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Ф.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 21.6.2017 11:00
41 Административно дело (К) No 158/2017 Други касационни /ЗСПЗЗ/ М.Д.П. ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН 22.6.2017 9:00
42 КАНД No 126/2017 ЗАНН: ДИТ ИНТЕР ПРЕСТИЖ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 22.6.2017 9:00
43 КАНД No 134/2017 ЗАНН: КФН КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ 22.6.2017 9:00
44 КАНД No 142/2017 ЗАНН: ДИТ Р.Д.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 22.6.2017 9:00
45 КАНД No 145/2017 ЗАНН: КЗП БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 22.6.2017 9:00
46 Административно дело No 160/2017 Закон за движението по пътищата ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ ООД,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ИА АА СОФИЯ
  27.6.2017 9:30