Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 346/2016 Закон за министерство на вътрешните работи З.Л.Г. НАЧАЛНИК НА РУ ШУМЕН ПРИ ОД НА МВР - ШУМЕН 5.4.2017 9:30
2 Административно дело No 302/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 6.4.2017 9:30
3 Административно дело No 9/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър К.К.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 6.4.2017 9:30
4 Административно дело No 22/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 6.4.2017 9:30
5 Административно дело No 74/2017 Закон за министерство на вътрешните работи В.К.Р. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 11.4.2017 9:30
6 Административно дело No 311/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Е.Б.К. УПРАВИТЕЛ НА НЗОК СОФИЯ 11.4.2017 10:00
7 Административно дело No 310/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Е.Б.К. УПРАВИТЕЛ НА НЗОК СОФИЯ 11.4.2017 10:30
8 Административно дело No 36/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 18.4.2017 9:00
9 Административно дело No 65/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 18.4.2017 9:00
10 Административно дело No 69/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 18.4.2017 9:00
11 КАНД No 58/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 18.4.2017 9:00
12 КАНД No 66/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 18.4.2017 9:00
13 КАНД No 77/2017 ЗАНН: КЗП УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 18.4.2017 9:00
14 КАНД No 79/2017 ЗАНН: НЗОК РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН 18.4.2017 9:00
15 Административно дело No 16/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ И.К.И. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 18.4.2017 9:30
16 Административно дело No 35/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН 18.4.2017 9:30
17 Административно дело No 38/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
  18.4.2017 9:30
18 Административно дело No 41/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕНЕЦ 18.4.2017 9:30
19 КАНД No 72/2017 ЗАНН: ДИТ НЕТУОРКС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 18.4.2017 9:30
20 КАНД No 81/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Н.Й.Д. 18.4.2017 9:30
21 КАНД No 85/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БТК ЕАД 18.4.2017 10:00
22 Административно дело No 335/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.Г.С. - ИНВЕСТ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 20.4.2017 9:30
23 Административно дело No 284/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЙОМО СТАР ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 20.4.2017 10:00
24 КАНД No 73/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН З.А.А. 24.4.2017 9:00
25 КАНД No 76/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 24.4.2017 9:00
26 КАНД No 80/2017 ЗАНН: БАБХ З.Е.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 24.4.2017 9:00
27 КАНД No 69/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Т.М.Ю. 24.4.2017 9:30
28 Административно дело No 17/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН 24.4.2017 10:00
29 Административно дело No 39/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 24.4.2017 10:00
30 Административно дело No 76/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН 24.4.2017 10:00