АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН - насрочени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.6.2016г. до 30.6.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 137/2016 Други Н.К.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 1.6.2016 9:30
2 КАНД No 124/2016 ЗАНН: АДФИ ДП КАБИЮК АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 2.6.2016 9:00
3 КАНД No 134/2016 ЗАНН: ДИТ БИЛД ЕООД,
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН,
БИЛД ЕООД
2.6.2016 9:00
4 КАНД No 140/2016 Други по ЗАНН О.Й.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 2.6.2016 9:00
5 КАНД No 128/2016 ЗАНН: КЗП БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 2.6.2016 9:30
6 КАНД No 139/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 2.6.2016 9:30
7 КАНД No 142/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН А.Н.М. 2.6.2016 9:30
8 КАНД No 125/2016 ЗАНН: МВР Н.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 2.6.2016 10:00
9 КАНД No 127/2016 ЗАНН: МВР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН М.Р.П. 2.6.2016 10:00
10 КАНД No 136/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВЕНИ СТАР ООД 2.6.2016 10:00
11 КАНД No 144/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА КОРЕКТ 98 Б ЕООД 2.6.2016 10:00
12 КАНД No 145/2016 ЗАНН: КЗП БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 2.6.2016 10:00
13 КАНД No 126/2016 ЗАНН: ДИТ М.Ч. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 6.6.2016 9:00
14 КАНД No 129/2016 ЗАНН: КЗП БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 6.6.2016 9:00
15 КАНД No 131/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ДП КАБИЮК 6.6.2016 9:00
16 КАНД No 132/2016 Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СОФИЯ СТРОЙКОНТРОЛ МВМ ООД 6.6.2016 9:00
17 КАНД No 135/2016 ЗАНН: РИОСВ РИОСВ ГР.ШУМЕН Р.П.Х. 6.6.2016 9:00
18 КАНД No 137/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ИНТЕР ЕЛЕКТРОНИК 2 ЕООД 6.6.2016 9:00
19 КАНД No 138/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН,
БИЛД ЕООД
БИЛД ЕООД,
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН
6.6.2016 9:00
20 КАНД No 141/2016 ЗАНН: АДФИ П.М.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 6.6.2016 9:00
21 КАНД No 143/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Т.С.М. 6.6.2016 9:00
22 КАНД No 149/2016 ЗАНН: БАБХ БОЛКАН ФРОУЗЕН ФУУДС ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 6.6.2016 9:00
23 КАНД No 151/2016 ЗАНН: МВР Ю.А.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 6.6.2016 9:00
24 Административно дело No 235/2015 КСО Р.К.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 6.6.2016 13:30
25 Административно дело No 71/2016 Закон за министерство на вътрешните работи П.С.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 7.6.2016 9:30
26 Административно дело No 69/2016 Закон за министерство на вътрешните работи П.С.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 8.6.2016 9:30
27 Административно дело No 77/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Н.В.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 8.6.2016 10:30
28 Административно дело No 78/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Б.Й.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 8.6.2016 10:30
29 Административно дело No 70/2016 Закон за министерство на вътрешните работи М.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 9.6.2016 9:30
30 Административно дело No 76/2016 Закон за министерство на вътрешните работи П.Г.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 9.6.2016 10:30
31 Административно дело No 159/2015 Закон за данък върху добавената стойност СВЕЖЕСТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ОБЩИНА ШУМЕН 9.6.2016 11:00
32 Административно дело No 255/2015 Закон за министерство на вътрешните работи М.И.Р. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 10.6.2016 9:30
33 Административно дело No 109/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Ш.Я.,
С.М.А.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 10.6.2016 9:30
34 КАНД No 152/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 13.6.2016 9:00
35 Административно дело (К) No 139/2016 Други касационни /ЗСПЗЗ/ ЕКОФРУКТ ЕООД ТРЪЖНА КОМИСИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-27-147/20.07.2015 НА ДИРЕКТОРА НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ШУМЕН,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН,
АГРОХИКС ЕООД,
ХАМБОЛТ ЕООД,
С.П.П.,
АГРОЛЕС ЕООД
13.6.2016 9:30
36 КАНД No 148/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Е.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 13.6.2016 9:30
37 КАНД No 150/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН,
БИЛД ЕООД
БИЛД ЕООД,
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН
13.6.2016 10:00
38 Административно дело No 31/2016 КСО ПЕТРОЕЛТ ООД ШУМЕН ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 14.6.2016 9:30
39 Административно дело No 11/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Б.В.,
С.Е.В.
ОБЩИНА ВЕНЕЦ 14.6.2016 10:00
40 Административно дело No 225/2015 Други Н.А.Р. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 14.6.2016 14:00
41 Административно дело No 41/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 14.6.2016 14:30
42 Административно дело No 133/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Ф.А.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 16.6.2016 9:30
43 Административно дело No 131/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС А.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 16.6.2016 10:00
44 КАНД No 153/2016 ЗАНН: КЗП БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 20.6.2016 9:00
45 КАНД No 154/2016 ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И.П.В. 20.6.2016 9:00
46 Административно дело No 129/2016 Закон за данък върху добавената стойност БРАМАС - 96 АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВАРНА 20.6.2016 11:00
47 Административно дело No 67/2016 Закон за министерство на вътрешните работи И.Х.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 21.6.2016 9:30
48 Административно дело No 72/2016 Закон за министерство на вътрешните работи П.С.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 21.6.2016 10:30
49 Административно дело No 126/2016 Кодекс на труда Р.А.Р. АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СОФИЯ 23.6.2016 9:30
50 Административно дело No 75/2016 Закон за министерство на вътрешните работи М.С.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 23.6.2016 10:00
51 Административно дело No 28/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Ш.Я. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ВЪРБИЦА 28.6.2016 9:30
52 Административно дело No 116/2016 Закон за данък върху добавената стойност С.С.А. ЕТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 29.6.2016 14:00
53 Административно дело No 56/2016 Други К.Г.К.,
А.Г.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕНЕЦ 30.6.2016 9:30
54 Административно дело No 125/2016 Други Н.С.И. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ШУМЕН ПРИ ИА АА 30.6.2016 9:30