АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН - насрочени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 3.3.2016г. до 15.3.2016г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникНасрочване на делото
1 Административно дело No 189/2015 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО 7.3.2016 9:30
2 Административно дело No 264/2015 Дела от администр. характер по АПК Р.К.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕН 9.3.2016 9:30
3 Административно дело No 225/2015 Дела от администр. характер по АПК Н.А.Р. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 9.3.2016 10:00
4 Административно дело No 243/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.М.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 10.3.2016 9:30
5 Административно дело No 44/2016 Дела от администр. характер по АПК И.К.Т. НАЧАЛНИК РУ ПРИ ОДМВР ШУМЕН 10.3.2016 9:30
6 Административно дело No 225/2014 Дела по ЗСП М.И.И.,
В.Р.И.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 11.3.2016 9:00
7 Административно дело No 251/2015 Дела по ЗМВР И.П.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 11.3.2016 9:30
8 Административно дело No 256/2015 Дела по ЗМВР С.Б.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 11.3.2016 10:30
9 КАНД No 27/2016 Наказателни касационни производства М.С.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.3.2016 9:00
10 КАНД No 50/2016 Наказателни касационни производства Н.А.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.3.2016 9:00
11 КАНД No 57/2016 Наказателни касационни производства ТУНАЙФРЕШ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 14.3.2016 9:00
12 КАНД No 67/2016 Наказателни касационни производства Я.Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 14.3.2016 9:00
13 КАНД No 53/2016 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 14.3.2016 9:30
14 КАНД No 58/2016 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Н.А.К. 14.3.2016 9:30
15 КАНД No 5/2016 Наказателни касационни производства П.Б.Е.М.Л. ЕТ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 14.3.2016 10:00
16 КАНД No 40/2016 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЧАЛЪКОВИ 2008 ЕООД 14.3.2016 10:00
17 КАНД No 45/2016 Наказателни касационни производства И.П.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.3.2016 10:00
18 КАНД No 60/2016 Наказателни касационни производства Б.9.Б.Б. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 14.3.2016 10:00
19 КАНД No 62/2016 Наказателни касационни производства П.В.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.3.2016 10:00
20 Административно дело No 193/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Н.Д.,
Д.Н.Д.,
С.Д.С.,
Р.Е.З.,
В.К.В.
НАЧАЛНИКА НА СГКК - ШУМЕН КЪМ АГКК 15.3.2016 9:30
21 Административно дело No 61/2016 Дела по ЗМВР Г.С.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 15.3.2016 9:30
22 Административно дело No 262/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Я.В.,
Б.П.В.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 15.3.2016 10:00
23 Административно дело No 247/2015 Дела по ЗМВР Н.В.Б. ВПД ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. ШУМЕН 15.3.2016 10:30
24 Административно дело No 249/2015 Дела по ЗМВР Н.С.Н. ВПД ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. ШУМЕН 15.3.2016 10:30