АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН - насрочени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.11.2015г. до 30.11.2015г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникНасрочване на делото
1 Административно дело No 140/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР РПК СЕПТЕМВРИ НОВИ ПАЗАР КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 3.11.2015 9:30
2 Административно дело No 12/2015 Дела от администр. характер по АПК В.К. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.9, АЛ.1 ОТ НУРУЖНННПОЖ 4.11.2015 9:30
3 Административно дело No 161/2015 Дела по КСО М.Х.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 4.11.2015 9:30
4 Административно дело No 195/2015 Дела по ЗСП Й.Ж.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 4.11.2015 10:00
5 Административно дело No 167/2015 Дела по ЗМВР П.М.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 5.11.2015 9:30
6 Административно дело No 125/2015 Дела от администр. характер по АПК Н.Т.Ф. ДИРЕКТОРА НА СОУ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ ГР.ШУМЕН 5.11.2015 10:00
7 Административно дело No 163/2015 Дела по КСО Д.К.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 5.11.2015 10:30
8 Административно дело No 182/2015 Дела от администр. характер по АПК М.Н.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 5.11.2015 10:30
9 Административно дело No 192/2015 Дела от администр. характер по АПК М.Н.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 5.11.2015 10:30
10 Административно дело No 149/2015 Дела от администр. характер по АПК Е.И.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 5.11.2015 11:00
11 Административно дело No 174/2015 Дела по ЗОС ОМЕГА М ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОП ОБРЕДЕН ДОМ 5.11.2015 11:00
12 КАНД No 208/2015 Наказателни касационни производства М.Т.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 9.11.2015 9:00
13 КАНД No 215/2015 Наказателни касационни производства КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 9.11.2015 9:00
14 КАНД No 221/2015 Наказателни касационни производства Т.Г.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.11.2015 9:00
15 КАНД No 236/2015 Наказателни касационни производства М.Т.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 9.11.2015 9:00
16 КАНД No 247/2015 Наказателни касационни производства Б.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.11.2015 9:00
17 КАНД No 255/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 9.11.2015 9:30
18 Административно дело No 176/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ю.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 10.11.2015 9:30
19 Административно дело No 204/2015 Дела от администр. характер по АПК С.И.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 10.11.2015 9:30
20 Административно дело No 166/2015 Дела по ДОПК и ЗМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА-ДП КЪМ ИЗ ШУМЕН НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 11.11.2015 9:30
21 КАНД No 248/2015 Наказателни касационни производства Г.Р.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 16.11.2015 9:00
22 КАНД No 250/2015 Наказателни касационни производства В.В.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 16.11.2015 9:00
23 КАНД No 249/2015 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ И.М.С. ЕТ 16.11.2015 9:30
24 КАНД No 251/2015 Наказателни касационни производства Т.П.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 16.11.2015 9:30
25 КАНД No 252/2015 Наказателни касационни производства Д.Д. ЕТ ТД НА НАП ВАРНА 16.11.2015 9:30
26 Административно дело No 186/2015 Дела от администр. характер по АПК Й.В.А. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 17.11.2015 9:00
27 Административно дело No 197/2015 Дела по КСО И.А.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 17.11.2015 9:00
28 Административно дело No 150/2015 Дела от администр. характер по АПК Д.С.К. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ШУМЕН 17.11.2015 9:30
29 Административно дело No 169/2015 Дела по КСО П.М.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 17.11.2015 9:30
30 Административно дело No 181/2015 Дела от администр. характер по АПК Б.Н.Н. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ГРАД КАОЛИНОВО 18.11.2015 9:30
31 Административно дело No 64/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.К. КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 19.11.2015 9:30
32 Административно дело No 159/2015 Дела по ДОПК и ЗМ СВЕЖЕСТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ОБЩИНА ШУМЕН 19.11.2015 9:30 до 9:30
33 Административно дело No 142/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД НАЧАЛНИК РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 19.11.2015 14:00
34 КАНД No 181/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРАНКА ВЪРБАНОВА И СИЕ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 23.11.2015 9:00
35 КАНД No 253/2015 Наказателни касационни производства А.М.И.Ш. ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 23.11.2015 9:00
36 КАНД No 254/2015 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЛИФТКОМ СЕРВИЗ ЕООД 23.11.2015 9:00
37 КАНД No 256/2015 Наказателни касационни производства БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 23.11.2015 9:30
38 Административно дело No 164/2015 Дела по КСО и ЗСП М.Р.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 25.11.2015 10:00
39 Административно дело No 171/2015 Дела по ДОПК и ЗМ М.И.П.-9. ЕТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 26.11.2015 9:30
40 Административно дело No 151/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв Е.П.П. ЕТ ДНСК СОФИЯ 26.11.2015 10:00