АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН - насрочени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.3.2015г. до 31.3.2015г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникНасрочване на делото
1 Административно дело No 150/2014 Дела по ДОПК и ЗМ МАДАРА ИНТЕРТУР АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 5.3.2015 9:30
2 Административно дело No 25/2015 Дела от администр. характер по АПК А.И.Н.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ 5.3.2015 9:30
3 КАНД No 295/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ВАРНА Ф.А.С. 9.3.2015 9:00
4 КАНД No 13/2015 Наказателни касационни производства АДТК ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 9.3.2015 9:00
5 КАНД No 20/2015 Наказателни касационни производства А.С.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.3.2015 9:00
6 КАНД No 26/2015 Наказателни касационни производства Н.Г.К. МИТНИЦА ВАРНА 9.3.2015 9:00
7 КАНД No 28/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ШУМЕН П.Р.П. 9.3.2015 9:00
8 КАНД No 36/2015 Наказателни касационни производства Е.Й.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.3.2015 9:00
9 КАНД No 18/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ШУМЕН М.П.Г. 9.3.2015 9:30
10 КАНД No 27/2015 Наказателни касационни производства Х.М.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.3.2015 9:30
11 КАНД No 33/2015 Наказателни касационни производства Б.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.3.2015 9:30
12 КАНД No 39/2015 Наказателни касационни производства К.Й.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.3.2015 9:30
13 КАНД No 12/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ДЕВА 1 ЕООД 9.3.2015 10:00
14 КАНД No 16/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН АДТК ЕООД 9.3.2015 10:00
15 КАНД No 22/2015 Наказателни касационни производства ММ ГРУП СТРОЙ ЕКСПОРТ 86 ЕООД,
МИТНИЦА ВАРНА
МИТНИЦА ВАРНА,
ММ ГРУП СТРОЙ ЕКСПОРТ 86 ЕООД
9.3.2015 10:00
16 Административно дело No 287/2013 Дела по ЗСП А.Н.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 10.3.2015 9:30
17 Административно дело No 165/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Г.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 10.3.2015 9:30
18 Административно дело No 64/2014 Дела от администр. характер по АПК ТЕТРАХИБ ЕАД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 10.3.2015 10:00
19 Административно дело No 20/2015 Дела от администр. характер по АПК С.Н.С. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ГР.ШУМЕН 11.3.2015 9:30
20 Административно дело No 24/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ИАРА 12.3.2015 9:30
21 КАНД No 19/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГЕОРГИ ФЛОРОВ Т ЕООД 16.3.2015 9:00
22 КАНД No 25/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ДЮНЕРЛАНД ООД 16.3.2015 9:00
23 КАНД No 23/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ВАРНА ЧЕЛИК ЙЪЛДЪЗ ООД 16.3.2015 9:30
24 КАНД No 29/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ЗСК ООД 16.3.2015 9:30
25 КАНД No 32/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ВАРНА Е.Г.Д. 16.3.2015 9:30
26 КАНД No 395/2014 Наказателни касационни производства Б.Д.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 16.3.2015 10:00
27 КАНД No 1/2015 Наказателни касационни производства Б.Д.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 16.3.2015 10:00
28 КАНД No 15/2015 Наказателни касационни производства А.К.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 16.3.2015 10:00
29 КАНД No 24/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ГЕНАДИЙ СТОЙНЕВ ГРИГОРОВ ЗП 16.3.2015 10:00
30 КАНД No 31/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН И.С.И. 16.3.2015 10:00
31 КАНД No 38/2015 Наказателни касационни производства АНДРЕЙ КИРИЛОВ ЕООД РИОСВ ГР.ШУМЕН 16.3.2015 10:00
32 Административно дело No 215/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Д.,
И.Р.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР,
Р.С.И.
18.3.2015 9:30
33 Административно дело No 2/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.В.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 18.3.2015 9:30
34 Административно дело No 10/2015 Дела от администр. характер по АПК АГРИ ХОЛДИНГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 23.3.2015 10:00
35 Административно дело No 15/2015 Дела от администр. характер по АПК В.Д.Р. КОМАНДВАЩ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 25.3.2015 9:30