О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

№152

гр.Шумен, 12.02.2019 г.

       Шуменският административен съд в закрито заседание на дванадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

Председател: Росица Цветкова           Членове: Снежина Чолакова

                                                                                Бистра Бойн

като разгледа докладваното от съдия Б.Бойн АД №31 по описа за 2019г. на Административен съд- Шумен, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Съдебното производство е образувано въз основа на депозиран  протест от П.В.- прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу чл.8 ал.1 т.1, чл.33 ал.2, чл.45 ал.3 и чл.45 ал.5 от Наредба №10 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд в община Каолиново, приета с Решение № 13/08.04.2005г.  на Общински съвет- Каолиново. 

       Впоследствие, след депозиране на протеста, с решение № 436 по Протокол № 41/31.01.2019г. на Общински съвет–  Каолиново е изменил атакуваната с протеста разпоредба на чл.8 ал.1 т.1; чл.45 ал.3 и отменил разпоредбата на чл.33 ал.2 и чл.45 ал.5 от Наредба №10 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд в община Каолиново.

       При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

       Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото решение № 436 по Протокол № 41/31.01.2019г. на Общински съвет– Каолиново, се установи, че атакуваните от прокурора разпоредби са изменени и отменени, от което следва, че понастоящем тези разпоредби не съществуват в правния мир и тяхната обвързваща задължителна сила е отпаднала.

       С отмяната на протестираната подзаконова нормативна разпоредба съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

       Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК, във вр.с чл.159, т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура - град Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

       Доколкото делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.02.2019г. от 09.00 часа и с оглед установената недопустимост на оспорването, определението за насрочването му следва да бъде отменено.

       С депозирания протест е направено искане да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 20.00 лв., представляващи внесена такса за обнародване в "Държавен вестник", което съдът намира за основателно, доколкото ответната страна е станала причина за завеждане на настоящото производство, както и с оглед факта, че е налице извършено обнародване в ДВ бр.10 от 01.02.2019г. По изложените съображения Общински съвет– Каолиново следва да бъде осъден да заплати на Окръжна прокуратура-гр.Шумен сумата от 20.00лева, представляваща заплатена такса за обнародване в Държавен вестник.

       Водим от горното, съдът

    О П Р Е Д Е Л И:

       ОТМЕНЯ определение от  18.01.2019 г., с което адм.д. №31/2019г. по описа на Административен съд- град Шумен е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.02.2019 г. от 09.00 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от П.В.- прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен срещу чл.8 ал.1 т.1, чл.33 ал.2, чл.45 ал.3 и чл.45 ал.5 от Наредба №10 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд в община Каолиново, приета с Решение № 13/08.04.2005г.  на Общински съвет- Каолиново.

       ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №31/2019г. по описа на Административен съд - град Шумен.

       ОСЪЖДА Общински съвет– Каолиново да заплати на Окръжна прокуратура - град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет / лева.

       На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

       Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                        ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                        2./п/

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Забележка: Решението е влязло в законна сила на 23.02.2019 г., като необжалвано.