Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е 

 

98

 

град Шумен, 12.04.2018г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

Председател: Кремена Борисова                                           Членове: Христинка Димитрова

 

                                                                                                                     Маргарита Стергиовска 

 

при секретаря Вилиана Русева и с участие на прокурор Р.Рачев от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Х.Димитрова КАНД № 63 по описа за 2018г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.70 - 73, във вр. с чл.84  от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.419 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

 

Образувано е въз основа предложение на наблюдаващ прокурор по ДП № 880/2017г. по описа на РУ – Шумен, вх.№ 1501/2017г. по описа на Районна прокуратура - гр.Шумен за възобновяване на административно наказателно производство, приключило с издаването на Наказателно постановление № 17-0869-001927/17.08.2017г. на Началник група към ОД на МВР - гр.Шумен, сектор «Пътна полиция», влязло в законна сила на 26.09.2017г., на основание чл.72, ал.1, във вр. с чл.70, б. «д» от ЗАНН.

 

В предложението се сочи, че наказателното производство е образувано за престъпление по чл.343, ал.3, б. «а», във връзка с чл.343, ал.1, б. «б», вр.чл.342, ал.1 от НК, а именно за това, че на 25.07.2017г. на гл. път I – 7 (Силистра – Ямбол), в района на км 88 + 150, при управление на МПС нарушил правилата за движение по ЗДвП, в следствие на което причинил по непредпазливост средна телесна повреда на повече от едно лице. В хода на разследването били събрани достатъчно доказателства, че деянието е извършено от Н.Н.Н. с ЕГН **********, но същият не може да бъде привлечен като обвиняем, предвид наличието на влязло в сила наказателно постановление, с което лицето е наказано за нарушение на чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП, за това, че на 25.07.2017г. на гл. път I – 7, в посока от с.Венец към гр.Шумен, управлявал МПС – мотоциклет «Ямаха ФРЗ 1000», с рег.№ ****** и при изпреварване не осигурил достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното МПС; на чл.150а, ал.1 от ЗДвП, за това, че 25.07.2017г. на гл. път I – 7, в посока от с.Венец към гр.Шумен, управлявал МПС – мотоциклет «Ямаха ФРЗ 1000», с рег.№ *****, без да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него МПС и чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, за това, че 25.07.2017г. на гл. път I – 7, в посока от с.Венец към гр.Шумен, управлявал МПС – мотоциклет «Ямаха ФРЗ 1000», с рег.№ ****, като не носел свидетелство за регистрация на МПС, което управлява.

 

Въз основа на това наблюдаващият прокурор приел, че в случая са налице предпоставките на чл.70, б. «д» от ЗАНН и предлага съдът да постанови решение, с което да възобнови административно наказателното производство по издаването на Наказателно постановление № 17-0869-001927/17.08.2017г. на Началник група към ОД на МВР - гр.Шумен, сектор «Пътна полиция», влязло в законна сила на 26.09.2017г.; да отмени наказателното постановление в частта му, с която са наложени административни наказания на Н.Н.Н. за нарушения на чл.42, ал.1, т.2 от ЗДвП и чл.150а, ал.1 от ЗДвП, а административно наказателното производство, образувано въз основа на АУАН , серия Д, № 64237 от 25.07.2017г. да бъде прекратено досежно установените с акта нарушения  на чл.42, ал.1, т.2 от ЗДвП и чл.150а, ал.1 от ЗДвП.

 

Ответната страна - Областна дирекция на МВР - гр.Шумен, редовно призована, не се явява, не изпраща представител и не изразява становище по направеното предложение.

 

Ответната страна – Н.Н.Н. моли да бъде отменено наказателното постановление, с което е наказан.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Шумен счита предложението за допустимо и основателно. Сочи, че влязлото в сила НП е пречка за хода на наказателното производство, образувано за същото деяние, поради което следва да се възобнови административно наказателното производство по издаването на Наказателно постановление № 17-0869-001927/17.08.2017г., съответно да се отмени наказателното постановление в частта му, с която са наложени административни наказания на Н.Н.Н. за нарушения на чл.42, ал.1, т.2 от ЗДвП и чл.150а, ал.1 от ЗДвП.

 

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предложението, изложените в него обстоятелства,  становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предложението за възобновяване на административно наказателното производство по издаването на Наказателно постановление № 17-0869-001927/17.08.2017г. на Началник група към ОД на МВР - гр.Шумен, сектор «Пътна полиция», влязло в сила на 26.09.2017г., е направено от наблюдаващия прокурор по досъдебно производство № 880/2017г. по описа на РУ – Шумен, вх. № 1501/2017г. по описа на ШРП, който е компетентен орган съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1, предл.второ от ЗАНН, поради което същото е процесуално допустимо.

 

Разгледано по същество предложението е основателно, предвид следните съображения:

 

От приобщените по делото писмени доказателства се установява, че на 25.07.2017г., около 14,30 часа Л.Л.управлявал лек автомобил «Форд Фокус» с рег.№ ***** по гл. път I – 7, в посока от с.Дренци към с.Хитрино. Автомобилът се движел с 90 км/ч, в дясната пътна лента. В превозното средство освен водача, пътували три жени. Когато л.а. «Форд Фокус», управляван от водача Л.Л.достигнал до км 88 + 150 на гл. път I – 7, той бил застигнат от мотоциклет «Ямаха ФРЗ 1000» с рег.№ *****, управляван от Н.Н.Н.. Последният управлявал мотоциклета със скорост от 127 км/ч. Същият не притежавал СУМПС, валидно за категорията, към която спадало управляваното превозно средство. На задната седалка на мотоциклета пътувал Н.Н.М.. Водачът на мотоциклета предприел изпреварване на лекия автомобил. При предприетата маневра не осигурил достатъчно странично разстояние между управляваното от него превозно средство и изпреварваното такова, загубил контрол върху мотоциклета и се ударил в лявата задна и странична част на автомобила. Вследствие на настъпилото пътно – транспортно произшествие, возещият се на задната седалка на мотоциклета Н.М.получил трайно затруднение в движението на десния горен крайник за срок по-голям от един месец, обусловено от счупване на тялото на четвъртата предкиткова кост на дясната длан с разместване, а също и трайно затруднение в движението на левия горен крайник за срок по-голям от един месец, обусловено от счупването на втора предкиткова кост на лява длан, под главичката.    

 

На мястото на произшествието пристигнали служители на сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – Шумен, които съставили констативен протокол за ПТП и АУАН серия Д, № 64237/25.07.2017г. срещу водача Н.Н.Н..

 

Въз основа на съставения АУАН е издадено Наказателно постановление № 17-0869-001927/17.08.2017г. на Началник група към ОД на МВР - гр.Шумен, сектор «Пътна полиция», с което на Н.Н.Н. с ЕГН **********, са наложени административни наказания, за това, че на 25.07.2017г. на гл. път I – 7, в посока от с.Венец към гр.Шумен, управлявал МПС – мотоциклет «Ямаха ФРЗ 1000», с рег.№ ***** и при изпреварване не осигурил достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното МПС - нарушение на чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП; за това, че 25.07.2017г. на гл. път I – 7, в посока от с.Венец към гр.Шумен, управлявал МПС – мотоциклет «Ямаха ФРЗ 1000», с рег.№ *****, без да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него МПС – нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП; за това, че 25.07.2017г. на гл. път I – 7, в посока от с.Венец към гр.Шумен, управлявал МПС – мотоциклет «Ямаха ФРЗ 1000», с рег.№ *****, като не носел свидетелство за регистрация на МПС, което управлява – нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП. Наказателното постановление е влязло в законна сила на 26.09.2017г.

 

Образувано е досъдебно производство № 880/2017г. по описа на РУ – Шумен, вх. № 1501/2017г. по описа на ШРП, в рамките на което е назначена и извършена съдебно – автотехническа експертиза. Анализът на нейното заключение води до извода, че извършените от Н.Н.Н. в качеството му на водач на мотоциклета нарушения на правилата за движение и по – конкретно на тези, уредени от разпоредбите на чл.20, ал.1 от ЗДвП, чл.21 от ЗДвП и чл.42, ал.1, т.2 от ЗДвП, се намират в пряка причинно – следствена връзка с настъпилия престъпен резултат. В случая квалифициращо дейтелността му обстоятелство се явява това, че Н.Н.Н. е управлявал посочения по-горе мотоциклет, без да притежава СУМПС от категория А, към която спада управляваното от него МПС, т.е. без да има необходимата квалификация за това. Това поведение съставлява административно нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП. Същевременно съобразно съдебната практика и теория, липсата на СУМПС в съответната категория, необходима за управляваното превозно средство, осъществява квалифициращия признак по чл.343, ал.3 от НК, описан от законодателя като управление на МПС, без «водачът да има необходимата правоспособност». Деянието, за което е бил вече наказан Н.Н.Н. с Наказателно постановление № 17-0869-001927/17.08.2017г. за това, че виновно е нарушил чл.150а, ал.1 от ЗДвП е абсолютно идентично с квалифициращия признак на деянието по смисъла на чл.343, ал.3, предл.последно от НК. Едновременно с това деянието по пункт първи от НП, с което е нарушен чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП е абсолютно идентично с едно от нарушенията, с които се реализира изпълнителното деяние по чл.343, ал.1, б. «б» от НК.

 

Приключилото административно наказателно производство препятства развитието на наказателното производство по ДП № 880/2017г. по описа на РУ – Шумен за същото деяние, тъй като е недопустимо дублирането на наказателните процедури по отношение на едно и също лице. Доколкото извършеното деяние от Н.Н.Н. осъществява състава на престъпление по чл.343, ал.3, предл.последно, б. «а», предл.2, вр.чл.343, ал.1, б. «б», вр.чл.342, ал.1 от НК, е налице визираното в чл.70, б. «д» от ЗАНН основание за възобновяване на административно наказателното производство, приключило с издаване на Наказателно постановление № 17-0869-001927/17.08.2017г., частта му по пункт първи и втори, с които на Н.Н.Н. са наложени административни наказания за нарушения на чл.42, ал.1, т.2 от ЗДвП и чл.150а, ал.1 от ЗДвП и за прилагане на разпоредбата на чл.68 от ЗАНН, раздел VІІ «Преглед по реда на надзора». Доколкото обаче цитираният раздел е отменен изцяло - ДВ бр.59 от 1998г. и е налице законодателна празнота по отношение правомощията на съда, когато намери предложението за възобновяване за основателно, настоящият съдебен състав счита, че на основание чл.84 от ЗАНН следва субсидиарно да приложи разпоредбите на НПК. В конкретния случай съдът намира, че след като на основание чл.70, б. «д» от ЗАНН възобнови административно наказателното производство, следва да приложи разпоредбата на чл.425, ал.1, т.2 от НПК и да отмени Наказателно постановление № 17-0869-001927/17.08.2017г. на Началник група към ОД на МВР – Шумен, сектор «Пътна полиция», в частта, с която за нарушение на чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.2, вр.чл.179, ал.1, т.5, пр.6 от ЗДвП на Н.Н.Н. е наложено административно наказание «глоба» в размер на 200 лева и в частта, с която за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП на Н.Н.Н. е наложено административно наказание «глоба» в размер на 200 лева. След отмяната на НП в посочените части, следва да се прекрати административно наказателното производство, образувано по АУАН серия Д, № 64237 от 25.07.2017г., съставен от мл.автоконтрольор И.Ц.К.при ОД на МВР - гр.Шумен, сектор «Пътна полиция», в частта досежно установените с акта нарушения на чл.42, ал.1, т.2 от ЗДвП и чл.150а, ал.1 от ЗДвП.

 

Водим от горното и на основание чл.425, ал.1, т.2 от НПК, във вр. с чл.84 и чл.70, б. «д» от ЗАНН, Шуменският административен съд 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство, приключило с издаването на Наказателно постановление № 17-0869-001927/17.08.2017г. на Началник група към ОД на МВР – Шумен, сектор «Пътна полиция», в частта, с която за нарушение на чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.2, вр.чл.179, ал.1, т.5, пр.6 от ЗДвП на Н.Н.Н. е наложено административно наказание «глоба» в размер на 200 лева и в частта, с която за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП на Н.Н.Н. е наложено административно наказание «глоба» в размер на 200 лева.

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0869-001927/17.08.2017г. на Началник група към ОД на МВР – Шумен, сектор «Пътна полиция», в частта, с която за нарушение на чл.42, ал.2, т.1 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.2, вр.чл.179, ал.1, т.5, пр.6 от ЗДвП на Н.Н.Н. с ЕГН ********** е наложено административно наказание «глоба» в размер на 200 лева и в частта, с която за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП на Н.Н.Н. с ЕГН ********** е наложено административно наказание «глоба» в размер на 200 лева.

 

ПРЕКРАТЯВА административно наказателно производство, образувано по АУАН серия Д, № 64237 от 25.07.2017г., съставен от мл.автоконтрольор И.Ц.К.при ОД на МВР - гр.Шумен, сектор «Пътна полиция», в частта досежно установените с акта нарушения на чл.42, ал.1, т.2 от ЗДвП и чл.150а, ал.1 от ЗДвП.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                                              2./п/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 12.04.2018 г.