Административен съд - Шумен
Справка за образуваните КАСАЦИОННИ ДЕЛА,

подлежащи на разглеждане в закрито заседание
за периода от 1.1.2019г. до 1
7.4.2019г.

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

1.                    

КАНД No 1/2019

ЗАНН: КЗП

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

2.                    

КАНД No 2/2019

ЗАНН: ИААА

А.С.С.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

3.                    

КАНД No 3/2019

ЗАНН: ИААА

А.С.С.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА Д. ДИМИТРОВА

4.                    

КАНД No 4/2019

ЗАНН: ИААА

А.С.С.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател и докладчик:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

5.                    

КАНД No 5/2019

ЗАНН: ИААА

А.С.С.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател и докладчик:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

6.                    

КАНД No 6/2019

ЗАНН: МВР

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

В.Й.Д.

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

7.                    

КАНД No 7/2019

ЗАНН: Агенция „Митници”

ШУМЕН 99 ЕООД

МИТНИЦА ВАРНА

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

8.                    

КАНД No 8/2019

ЗАНН: ИААА

Г.Х.Ч.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател:

РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

Докладчик:

СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

9.                    

КАНД No 9/2019

ЗАНН: БАБХ

П.З. ЕТ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

10.                

КАНД No 10/2019

ЗАНН: ДИТ

ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

11.                

КАНД No 11/2019

ЗАНН: ДИТ

ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател:

РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

Докладчик:

СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

12.                

КАНД No 12/2019

ЗАНН: ДИТ

ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

13.                

КАНД No 13/2019

ЗАНН: ДИТ

ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА Д. ДИМИТРОВА

14.                

КАНД No 14/2019

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Т.А.Ф.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

15.                

КАНД No 15/2019

ЗАНН: КЗП

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

16.                

КАНД No 16/2019

ЗАНН: КЗП

А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Председател и докладчик:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

17.                

КАНД No 17/2019

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

ЕЛЕМОН ООД

Председател:

РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

Докладчик:

СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

18.                

КАНД No 18/2019

ЗАНН: МВР

Р.И.В.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

ХРИСТИНКА Д. ДИМИТРОВА

19.                

КАНД No 19/2019

ЗАНН: КЗП

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

20.                

КАНД No 20/2019

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

А.Х.О.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

ХРИСТИНКА Д. ДИМИТРОВА

21.                

КАНД No 21/2019

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

В.В.К.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

22.                

КАНД No 22/2019

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

А.М.Х.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

23.                

КАНД No 23/2019

ЗАНН: ДАМТН

П.И.П.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

24.                

КАНД No 24/2019

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

ЕСЕС ТЕХНОЛОДЖИ ООД

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

25.                

КАНД No 25/2019

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

E.Ю.В.

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

26.                

КАНД No 26/2019

ЗАНН: РИОСВ

АУТОЛЕГО ЕООД

РИОСВ ГР.ШУМЕН

Председател и докладчик:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

27.                

КАНД No 27/2019

ЗАНН: РИОСВ

РИОСВ ГР.ШУМЕН

МЕТАРЕКС ООД

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

28.                

КАНД No 28/2019

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

ИНТЕРНЕЙШАНЪЛ М А ЕООД

Председател и докладчик:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

29.                

КАНД No 29/2019

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Р.А.К.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

Р.А.К.

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

30.                

КАНД No 30/2019

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

 

В.С.В.

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

31.                

КАНД No 31/2019

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

П.Г.П.

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

ХРИСТИНКА Д. ДИМИТРОВА

32.                

КАНД No 32/2019

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

 

Р.Ш.К.

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

ХРИСТИНКА Д. ДИМИТРОВА

33.                

КАНД No 34/2019

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Н.М.В.

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

 

Председател:

РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

Докладчик:

СНЕЖИКА П. ЧОЛАКОВА

34.                

КАНД No 35/2019

ЗАНН: АДФИ

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

А.М.А.

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

35.                

КАНД No 36/2019

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Р.Р.Р.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

Докладчик:

СНЕЖИКА П. ЧОЛАКОВА

36.                

КАНД No 37/2019

ЗАНН: Комисия за защита на потребителите

„Креди Йес“ООД гр.Хасково

Комисия за защита на потребителите

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

37.                

КАНД No 38/2019

ЗАНН: АДФИ

А.М.А.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Председател и докладчик:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

38.                

КАНД No 39/2019

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Л.Й.В.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

39.                

КАНД No 40/2019

ЗАНН: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

С.И.С.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА Д. ДИМИТРОВА

40.                

КАНД No 41/2019

ЗАНН: ДИТ

„Гарант Строй“ ООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

41.                

КАНД No 42/2019

ЗАНН: КЗП

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

„Петрол“ АД

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

42.                

чКАНД No 43/2019

Ч КАНД

Ю.В.А.

ОБЛАСТА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

43.                

КАНД No 44/2019

ЗАНН: ДИТ

„Гарант Строй“ ООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

44.                

КАНД No 45/2019

ЗАНН: ДИТ

„Гарант Строй“ ООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

45.                

КАНД No 46/2019

ЗАНН:  Закон за движението по пътищата

К.Л.К.

ОБЛАСТА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

46.                

КАНД No 47/2019

ЗАНН:  Закон за движението по пътищата

С.С.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

 

47.                

КАНД No 48/2019

ЗАНН:  Закон за движението по пътищата

А.С.К.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател и докладчик:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

48.                

КАНД No 49/2019

ЗАНН:  Закон за движението по пътищата

Т.Ф.А.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

49.                

КАНД No 50/2019

ЗАНН: ДИТ

„Ралица Експорт“ ООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

50.                

КАНД No 51/2019

ЗАНН: ДИТ

„Ралица Експорт“ ООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

51.                

КАНД No 52/2019

ЗАНН: МВР

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Ц.И.И.

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

52.                

КАНД No 53/2019

ЗАНН:  Закон за движението по пътищата

ОБЛАСТА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

А.А.А.

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

53.                

КАНД No 54/2019

ЗАНН: КЗП

А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Председател и докладчик:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

54.                

КАНД No 55/2019

ЗАНН: МИТНИЦА

Д.В.Г.

МИТНИЦА

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

55.                

КАНД No 56/2019

ЗАНН: ИААА

Х.В.Б.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

ХРИСТИНКА Д. ДИМИТРОВА

56.                

КАНД No 57/2019

ЗАНН: ДАМТН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

57.                

КАНД No 59/2019

ЗАНН:ЗДвП

Р.Ц.М.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

58.                

КАНД No 60/2019

ЗАНН:ЗДвП

Й.С.М.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател и докладчик:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

59.                

КАНД No 62/2019

ЗАНН: МИТНИЦА

МИТНИЦА

„ВЕДЕК“ ЕООД

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

60.                

КАНД No 63/2019

ЗАНН:ЗДвП

К.М.М.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

61.                

КАНД No 64/2019

ЗАНН: АДФИ

А.М.А.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

62.                

КАНД No 65/2019

ЗАНН:  Закон за движението по пътищата

ОБЛАСТА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

И.Д.М.

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

63.                

КАНД No 66/2019

ЗАНН: МИТНИЦА

„Шумен 99“ ЕООД

МИТНИЦА

Председател и докладчик:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

64.                

КАНД No 67/2019

ЗАНН:  Закон за движението по пътищата

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

И.М.И.

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

65.                

КАНД No 68/2019

ЗАНН: РИОСВ

„Евро Импекс“ ЕООД

РИОСВ

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

66.                

КАНД No 69/2019

ЗАНН: КЗП

А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Председател и докладчик:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

67.                

КАНД No 70/2019

ЗАНН: КЗП

А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

68.                

КАНД No 73/2019

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

„ ЕСЕС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

69.                

КАНД No 74/2019

ЗАНН: КЗП

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

70.                

КАНД No 75/2019

ЗАНН:  Закон за движението по пътищата

Х.А.Т.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

71.                

КАНД No 76/2019

ЗАНН:  ИА МЕДИЦИНСКИ ОДИТ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ

МБАЛ ШУМЕН

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

72.                

КАНД No 77/2019

ЗАНН:  Закон за движението по пътищата

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Ж.Ж.П.

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

73.                

КАНД No 78/2019

ЗАНН: АДФИ

А.М.А.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

74.                

КАНД No 79/2019

ЗАНН: РИОСВ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ШУМЕН ООД

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

75.                

КАНД No 81/2019

ЗАНН: АДФИ

А.М.А.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

76.                

КАНД No 82/2019

ЗАНН: АДФИ

А.М.А.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Председател и докладчик:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

77.                

КАНД No 83/2019

ЗАНН: АДФИ

А.М.А.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

78.                

КАНД No 84/2019

ЗАНН: ОБЩИНА

ОБЩИНА ШУМЕН

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

79.                

КАНД No 85/2019

ЗАНН: КЗП

А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

80.                

КАНД No 86/2019

ЗАНН: КЗП Закон за движението по пътищата

Д.Ц.С.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

81.                

КАНД No 87/2019

ЗАНН: КЗП

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Председател и докладчик:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

82.                

КАНД No 88/2019

ЗАНН: ДИТ

ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

83.                

КАНД No 89/2019

ЗАНН: КЗП

А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

84.                

КАНД No 90/2019

ЗАНН: МВР

А.М.В.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

85.                

КАНД No 91/2019

ЗАНН:  ОДБХ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

МУРАДЯН ЕООД

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

 

86.                

КАНД No 92/2019

ЗАНН:  ОДБХ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

МУРАДЯН ЕООД

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

87.                

КАНД No 93/2019

ЗАНН:  Закон за движението по пътищата

Г. П. К.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

 

88.                

КАНД No 94/2019

ЗАНН:  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Б.М.А.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател и докладчик:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

89.                

КАНД No 98/2019

ЗАНН: КЗП

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

„ТАБАК МАРКЕТ“ АД

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

90.                

КАНД No 99/2019

ЗАНН: ДИТ

„КАЗИНО БУДА“ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

91.                

КАНД No 100/2019

ЗАНН: ДИТ

„КАЗИНО БУДА“ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

92.                

КАНД No 101/2019

ЗАНН: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Ц.Н.Ц.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

93.                

КАНД No 102/2019

ЗАНН:  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВ АВТОСЕРВИЗ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

94.                

КАНД No 103/2019

ЗАНН: РИОСВ

В.И.М.

РИОСВ

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

95.                

КАНД No 104/2019

ЗАНН: ДИТ

„КУРИЕР ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“ ООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

96.                

КАНД No 105/2019

ЗАНН:МВР

Д.В.В.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател и докладчик:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА

97.                

КАНД No 106/2019

ЗАНН: ДАМТН

ОБЩИНА ВЪРБИЦА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Председател и докладчик:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

98.                

КАНД No 107/2019

ЗАНН: ДАМТН

ОБЩИНА ВЪРБИЦА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

99.                

КАНД No 108/2019

ЗАНН:  МВР

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

В.А.В.

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

100.             

КАНД No 110/2019

ЗАНН: АДФИ

А.М.А.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

101.             

КАНД No 111/2019

ЗАНН:  ТД НАП

ТД НАП

ХЕРА ПРИНТ ЕООД

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

102.             

КАНД No 112/2019

ЗАНН: ОБЩИНА

ОБЩИНА ШУМЕН

АВАНГАРД ЛАУНДЖ ЕООД

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

103.             

КАНД No 113/2019

ЗАНН: АДФИ

А.М.А.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Председател и докладчик:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

104.             

КАНД No 114/2019

ЗАНН:  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

А. М. А.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА П. ЧОЛАКОВА

105.             

КАНД No 115/2019

ЗАНН: ДИТ

„ТИЧА ШУМЕН“ ООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

106.             

КАНД No 116/2019

ЗАНН: КЗП

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

107.             

КАНД No 117/2019

ЗАНН:ЗДвП

Б.Ч.Б.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател и докладчик:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

108.             

КАНД No 118/2019

ЗАНН:  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

И.М.П.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател:
РОСИЦА К. ЦВЕТКОВА
Докладчик:
БИСТРА Р. БОЙН

109.             

КАНД No 121/2019

ЗАНН:МИТНИЦА

МИТНИЦА

Р.Ю.К.

Председател:

КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА

Докладчик:

МАРГАРИТА Й. СТЕРГИОВСКА

110.             

КАНД No 122/2019

ЗАНН:ЗДвП

А.Ж.Д.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР

Председател:
КРЕМЕНА Г. БОРИСОВА
Докладчик:
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА