П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 26.04.2021 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

 на двадесет и шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 при участието на секретар:  Ив. В.

 Прокурор: Д. Димитров при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Христинка Димитрова

 КАНД №  115  по описа за 2021 година.

           На именното повикване в 09:35  часа се явиха:

 Касаторът, И. ***.Преслав - редовно и своевременно призован, се явява лично.

 Ответната страна, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Шумен - редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор Д. Димитров.

 Касаторът – Да се даде ход на делото    

 Прокурорът – Да се даде ход на делото.

 Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО     

 ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора И. ***. Преслав касационна жалба срещу Решение № 260086/12.02.2021г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 2214/2020г. по описа на същия съд.

 Касаторът – Поддържам жалбата.

 Прокурорът – Считам жалбата за процесуално допустима.

 Като съобрази приложените по ВАНД № 2214/2020г г. по описа на Районен съд гр. Шумен и към касационната жалба доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по ВАНД № 2214/2020г г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, както и приложеното към касационната жалба удостоверение за психологическа годност № 650998, издадено на 26.07.2020г.

 ПРИЛАГА отговор на касационна жалба от ответната страна от 30.03.2021г.

 Касаторът – Няма да соча други доказателства. 

 Прокурорът - Нямам доказателствени искания.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Касаторът – Искам да ми се отмени тази глоба. Чак във Варна ме извикаха да ми напишат акт. Нито са ме хващали по пътя, пък ми е първо нарушение, аз въобще не се съобразих с това.

 Прокурорът – Считам решението на Шуменския районен съд за правилно и законосъобразно, а жалбата за неоснователна.   

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок, след съвещание.

 Заседанието приключи в 09:38 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                          Секретар: