П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 град Шумен, 22.04.2021 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

 при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 Административно дело № 43 по описа за 2021 година.

 На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 Оспорващата, Р.Д.М. ***, редовно призована, явява се лично.

 Оспорващият, М.Х.М. ***, редовно призован, явява се лично.

 Ответникът, Кмет на община Шумен,  редовно призован,  не се явява, за него се явява юрисконсулт К., редовно упълномощен.

 Заинтересованата страна, Община Шумен, редовно призована, за него се явява юрисконсулт К., редовно упълномощен.

 Заинтересованата страна, Д.Й. ***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Заинтересованата страна, Т.Й. ***, редовно призована, се явява лично.

 Заинтересованата страна, С.Г.Х. ***, нередовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Съдът констатира, че по делото е върната призовка в цялост, с отразяване, че адресът е посетен на 07.04.2021г. и 13.04.2021г. и търсеното лице не е открито и са оставени съобщения, които не са потърсени. По повод служебно изготвена справка от НБД „Население“ се установява, че настоящия адрес на заинтересованата страна е в Германия от 30.08.2017г., без посочване на конкретен адрес.

 Заинтересованата страна, Х.Г.Р. ***, нередовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Съдът констатира, че по делото е върната призовка в цялост, с отразяване, че адресът е посетен на 07.04.2021г. и 13.04.2021г. и търсеното лице не е открито и са оставени съобщения, които не са потърсени. По повод служебно изготвена справка от НБД „Население“ се установява, че настоящия адрес на заинтересованата страна е в Германия от 30.08.2017г., без посочване на конкретен адрес.

 Заинтересованата страна, Б.Н.М. ***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Заинтересованата страна, Я.В.Б. ***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Заинтересованата страна, Р.В.А. ***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Заинтересованата страна, С.Й.С. ***, редовно призован, явява се лично.

 Р. М.: Да се даде ход на делото.   

 М. М.: Да се даде ход на делото.   

 Юрисконсулт К.: Доколкото има нередовно призовани страни считам,че ход на делото не следва да бъде даден.

 Т. Й.: Да се даде ход на делото.

 С. С.: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден, доколкото е налице нередовно призоваване на конституираните по делото заинтересовани страни С.Г.Х. и Х.Г.Р..

 С. С.: Ще предоставя, с писмена молба, телефонните номера на С.Г.Х. и Х.Г.Р., на които същите да бъдат призовани.

 С оглед нередовното призоваване на заинтересовани страни С.Г.Х. и Х.Г.Р. съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден, а същото следва да бъде отложено за друга дата, като заинтересованите страни бъдат призовани на посочените телефони в писмена молба, която ще бъде депозирана от С.С. по делото.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

  НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ОТЛАГА същото и го насрочва за 20.05.2021г. от 10:30 ч., за която дата редовно призованите заинтересовани страни, оспорващите и ответната страна да се считат редовно уведомени.

 Да се призоват заинтересованите страни С.Г.Х. и Х.Г.Р., на посочените в писмена молба телефони.

 Заседанието приключи в 10:40 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                    Административен съдия:

 

 

                                         Секретар: