П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 22.03.2021 година

            Шуменският  административен съд, в публично съдебно заседание         

 на двадесет и втори март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                            2.  БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова 

 Прокурор:  Румен Рачев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

 КАНД №  72 по описа за 2021 година

           На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

 Касаторът, „П.С.“ ООД ***, редовно призован, не изпраща представител.

 Ответникът, ОД на МВР – гр. Шумен, редовно призован, не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Рачев.

 Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

    О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва предявената касационна жалба от „П.С.“ ООД с ЕИК: 205584721, със седалище *** срещу Решение № 260033 от 18.01.2021г., постановено по АНД № 1406/2020г. по описа на Районен съд – град Шумен.

 Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима.

 Съдът

 О П Р Е Д Е Л И :

 Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 1406/2020г. по описа на Районен съд - гр. Шумен.

 Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И :

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурорът: Жалбата е основателна, а решението на въззивния съд се явява неправилно и незаконосъобразно и като такова Ви моля да го отмените.

 Съдът  обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 9:43 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                               Секретар: