П Р О Т О К О Л

 

 

град Шумен, 06.07.2020 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

 на шести юли две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.  СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                              2.  БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова

 Прокурор: Павлин Вълчев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

 КАНД №  118 по описа за 2020 година

           На именното повикване в 9:45 часа се явиха:

 Касаторът, Х.Г.Д. ***, редовно призован, явява се лично.

 Ответникът, Областна дирекция на МВР – гр. Шумен, редовно призован, не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Вълчев.

 Касаторът: Да се даде ход на делото.

 Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

    О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва предявената касационна жалба от Х.Г.Д. *** срещу Решение № 140 от 10.03.2020г., постановено по ВАНД № 2504/2019г. по описа на Районен съд– град Шумен.

 Касаторът: Поддържам касационната жалба.

 Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима.

 Съдът

 О П Р Е Д Е Л И :

 Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 2504/2019г. по описа на Районен съд– град Шумен.

 Касаторът: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

 Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И :

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Касаторът: Желая да отмените решението на районния съд и да отмените НП. Адвокатът ми е депозирал жалба срещу решението на РС-Шумен, с което ми е потвърдено НП. Считам, че съдът, при постановяване на решението си неправилно е възприел фактическата обстановка, като стъпва единствено на разпита на актосъставителя и свидетелите. Да, управлявал съм МПС-то с една регистрационна табела, но то беше за малко и по независещи от мен причини. Няма да разказвам отново за случилото се, то е отразено в решението и в жалбата. Водач съм от дълги години и винаги съм се старал да спазвам законите на РБългария. След като бъда наказан за това деяние аз оставам без работа, имам семейство, имам кредити, живея в с. Царев брод и ще ми бъде доста трудно да се придвижвам до града и не на последно място считам, че моето нарушение е маловажен случай, не съм застрашил движението по пътищата, както и останалите водачи. Нямаше как на момента да поставя регистрационната табела. Питането на полицаите беше: „Защо не сложи номера на предното стъкло?“. МПС-то беше пълно със скъпа стока и аз самият не мога да го направя, тъй като, доколкото ми е известно, всяка табела при поставяне има специален болт с номер, така че е необходим сервиз, както съдът е отразил в решението си. Моля да отмените решението на районния съд, като отмените изцяло НП, издадено срещу мен.

 Прокурорът: Считам така депозираната касационна жалба за неоснователна. Намирам въззивното съдебно решение за валидно, допустимо и правилно и като такова моля същото да бъде оставено в сила.

 Съдът  обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 9:48 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                     Секретар: