П Р О Т О К О Л

                                      град Шумен, 17.09.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на седемнадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

                                                                                   2.БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:  О. Куздов при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

КАНД № 202 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09.55  часа се явиха:

Касаторът, ЕТ „Х. –Л. Х.“ гр. Шумен, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответната страна, ТД на НАП гр.Варна, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор О. К.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от ЕТ „Х. –Л. Х.“ гр. Шумен, чрез процесуалния му представител адв. Р. С. от ШАК, срещу Решение № 310 от 21.05.2019г., постановено по ВАНД № 308/2019г. по описа на Районен съд– град Шумен.

Прокурор - Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима. 

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 308/2019г. по описа на Районен съд– град Шумен, както и писмено становище от касатора с рег. № ДА-01-2609 от 13.09.2019 г. по описа на ШАдмС.

 

Прокурор - Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурор – Считам, че касационната жалба е процесуално допустима, но по същество е неоснователна. Решението на Шуменския районен съд е правилно. Видно от материалите по делото правилно е приложен материалният закон и не са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила. Определеното наказание „глоба“ е в рамките на предвиденото в закона. Считам, че решението на Шуменския районен съд следва да бъде оставено в сила, а жалбата без уважение. Моля, за Вашето решение в този смисъл.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.00  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                    Секретар: