П Р О Т О К О Л

                                      град Шумен, 17.09.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на седемнадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

                                                                                  2. БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:  О. Куздов при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

КАНД № 189 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09.45 часа се явиха:

Касаторът, Комисия за защита на потребителите, гр. Варна, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответната страна, Т.Б.“ ЕАД-гр.София редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор О. К.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от Комисия за защита на потребителите гр. Варна, срещу Решение № 29 от 18.04.2019г., постановено по АНХД № 13/2019г. по описа на Районен съд гр. Нови Пазар.   

Прокурор - Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима. 

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по АНХД № 13/2019г. по описа на Районен съд  гр. Нови Пазар.  

Прокурор - Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурор – Считам касационната жалба за неоснователна, а решението на Новопазарски районен съд за правилно. Видно от материалите по делото административнонаказващият орган неправилно е определил един от съществените елементи на нарушението по време и от това следва, че такъв акт не може да съществува. Поради тази причина считам, че следва да се остави в сила решението на Новопазарски районен съд. Моля, за Вашето решение в този смисъл.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 09.50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                Секретар: