П Р О Т О К О Л

                                      град Шумен, 17.09.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на седемнадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

                                                                                2. БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:  О. Куздов при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

КАНД № 188 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09.40  часа се явиха:

Касаторът, Г.Д.И. ***, редовно призован, се явява лично.

Ответната страна, Областен отдел „Автомобилна администрация“-гр.Шумен към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез Началник на Областното звено Ц. В., гр.Шумен, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор О. К.

Касатор – Да се даде ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от Г.Д.И. ***,  срещу Решение № 330 от 30.05.2019г., постановено по ВАНД № 816/2019г. по описа на Районен съд – град Шумен.   

Касатор – Поддържам касационната жалба.

Прокурор - Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима. 

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 816/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен, както и писмено становище от ответната страна с рег. № 10732 от 12.06.2019 г. по описа на РС гр. Шумен.

Касатор – Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

Прокурор - Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Касатор – Моля, да отмените решението на Районен съд гр. Шумен и съответно НП.

Прокурор – Считам, че касационната жалба е процесуално допустима, но по същество неоснователна. Решението на Шуменския районен съд е правилно и законосъобразно, тъй като правилно е приложен материалният закон и не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Определената глоба е в рамките на предвидената от закона и е справедливо определена. Считам, че решението на Шуменския районен съд следва да бъде оставено в сила, а жалбата без уважение. Моля, за Вашето решение в този смисъл.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 09.45 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                    Секретар: