П Р О Т О К О Л

град Шумен, 15.04.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

на петнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.  СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                           2.  БИСТРА БОЙН

при участието на секретар:  Р. ХаджиД.а 

Прокурор:  П. Вълчев  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

КАНД №  96  по описа за 2019 година.

          На именното повикване в 09:00   часа се явиха:

Касаторът, Областна дирекция на МВР-гр.Шумен, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, П.М.Д., редовно призован, не се явява, за него се явява адв. П. П. от ШАК, редовно упълномощен.

Окръжна прокуратура Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Павлин Вълчев.

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от Областна дирекция на МВР-гр.Шумен, против Решение №146/22.02.2019г., постановено по ВАНД № 2965/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Съдът докладва постъпило възражение от ответника с рег. № 5269/25.03.2019г., по описа на Районен съд – гр. Шумен.

Адв.П.: Оспорвам жалбата. Поддържам депозираното възражение.

Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима. 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 2965/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Прилага възражение от ответника с рег. № 5269/25.03.2019г., по описа на Районен съд – гр. Шумен.

Адв.П.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказтелства.

Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв.П.: Поддържам възражението  си срещу касационната жалба. Постановеното първоинстанционно решение е  правилно и законосъобразно. На първо място поставих оплакване, което може да бъде решено само от съдебната практика и аз призовавам  настоящия състав да обърне внимание на това. По силата на чл.11 от ЗАНН имаме препратки и възможност да ползваме институтите на наказателното право, но в този случай ми се струва, че трябва да ползваме практиката на  наказателните  съдилища по отношение на правото на защита в случай на повдигнато обвинение по бланкетни правни норми от  НК. Многобройни са самите норми от НК, но многобройна е и практиката, която казва, че е задължително осъществяващият обвинението да  посочи и да изпълни съдържанието на бланкетната правна норма. Недопустимо е да се променят елементи от обективната и субективна страна  в хода на производството. Според мен, Вие сте сезирани с касационна жалба точно от този тип, дописва се съдържанието на възведеното с НП обвинение с показанията на един свидетел и с твърдението, че трябва да отмените решението за деяние, което е съвършено различно и за което ние не сме се защитавали по никакъв начин в завършилото в двете фази административно производство.  Два пъти се твърди, че моят доверител е преминал през кръстовището на ул.Петра и ул. Владайско въстание по ринга на кръговото движение. В рамките на процесуалната част оставям на Вас, с надеждата, че ще получа адекватния отговор, според мен той е точно този,  не може да се дописва и да се променя обвинението в хода на производството. Съдът се е произнесъл с пространни мотиви по доказателствата, там нямам какво да добавя. Първоинстанционният съд е разгледал всички доказателства, правилно е посочил хронологията на това, което се е случило, целта на пътуването. Изводът според мен е правилен и законосъобразен. Не са налице основания да приемем, че това момче, на тия години, преминавайки през кръстовището да си купи пица е целяло да привлече вниманието, да създаде опасност, да привлече вниманието към колата си, към собствената си личност и онези типични елементи на показност, която в съдебната практика се сочи. Цитирам Решение №945 по КАНД №829 на Административен съд - Варна: „В оживен квартал, в светлата част на деня, в интензивно движение,  в жилищна зона на ул.Кирил и Методий, водачът на Мерцедес извършва, това което е обозначено в практиката накратко с понятието „дрифт“ при завиване на автомобила, подаване рязко на газ, преднамерено извеждане в движение, свистене на гуми или цялата тая позната и неприятна  картина, която въобще даде на законодателя основанието и действително трябва да има защита спокойствието на гражданите от това. Същото е и в Решение по КАНД №10001/2018г. на Административен съд - Велико Търново. По същия начин  на кръстовище, демонстративно управление, рязко превъртане на задвижващите колела, повишаване оборотите на двигателя и най-важното отклоняване от посока на движение вляво и вдясно.  Разбирам, че аналогията в нашия случай не е налице. Преминаването през кръстовище, което е кръгово с обратен наклон върху мокра  настилка, с автомобил със задно предаване, без липсата на опит не съдържа признаците на нито едно от тия  показни управления, които дават основания за носене на такава тежка административнонаказателна отговорност. Считам, че другите решения, които дават акцента върху това, че трябва да се вземат предвид всички фактори, които и районният съд е преценил  в този случай визират и определят оправдаване по  такова обвинение и отмяна на НП.  Ще цитирам съдебна практика: Решение по КАНД № 94/2018г. на Административен съд – Стара Загора, Решение  по КАНД 385/2017г. на Административен съд – Стара Загора. Накрая следва да преценим оплакването, че не били взети предвид показанията на последния разпитан свидетел. Нарушението  е забелязано от полицейски екип, но той не е на „Пътна полиция“. Двама служители са били  -Д.С. и Д.С. Първият свидетел беше разпитан в първото по делото заседание. Аз съм цитирал неговите показания, С. е водачът, той е старшият на автомобила и на въпроса: „Какво Ви привлече вниманието?“ той казва: „Управлението на автомобила не е губил, но взе по-голямата част от кръстовището именно така, приплъзвайки се..беше навлязъл /в кръстовището/, когато го забелязах. От 20 м го видях. Спомням си, че беше валял дъжд, беше мокър асфалта…Не мога да определя дали даваше газ или натискаше спирачка. Не се чу свистене на гуми..Не е навлизал в тревата, не е напускал платното.“  На последното заседание по делото беше доведен неговият колега Д.С., който е пътувал заедно с него в автомобила. Той каза, при положение, че са били един до друг двамата,  че е видял два пъти нарушителят да премине през ринга на кръстовището. Това не е било в предмета на делото, никой не се е занимавал да разпитва за това. Ринга на кръстовището има определена дължина, да се мине два пъти по една експертиза, може да се докаже, че в рамките на приближаването на 20 м два пъти по ринга не може да се завърти, не може да  са наблюдавали такова нещо. Моето оплакване и становището  ми тръгна оттам, не е възможно  и аз не искам да коментирам, мога само да   предполагам , но няма да го направя,  защо този свидетел беше необходим на наказващия да бъде доведен с подобни твърдения. В тази ситуация опитите да се демонизира това момче има разлика и действително пише и в НП и в касационната жалба  умишлено. Да умишлено е, момчето си признава. Той е млад,  няма достатъчно  опит и под умисъл покрива неговото признание   чл. 20 от ЗДвП, където е казано, че водачът има задължението да контролира  непрекъснато МПС. Да, така е само, че то е  друго нарушение. Едно е прекият умисъл да демонстрираш и да покажеш въпреки мнението на хората да ги разтревожиш, за  да привлечеш към своята личност или автомобил внимание. Моят доверител не се е състезавал  с някого, бил е сам в колата, не е догонвал някого. В тая ситуация, което е направил и си го е признал покрива друго административно  нарушение, което  следваше и беше нормално в  рамките на фактологията  да му бъде потърсена отговорност, а не да се наслагват  показания само и само да се търси неговото задължително осъждане. 

Прокурорът: Считам,, че депозираната касационна жалба се явява основателна. Изцяло се солидализирам с мотивите, изложени в нея. Бих искал да добавя следното – от доводите, изложени от страна на защитника на нарушителя съм съгласен единствено с това, че подобни деяния съставляват грозна картина. Ноторен факт е обстоятелството, че именно посоченото местоположение на извършване на нарушението - кръговото на ул. Владайско въстание  и ул.Осми март, е мястото където се събират именно такива лица, които имат някакъв странен афинитет към извършване на подобен род деяния. Обществената опасност на подобен вид деяние е твърде висока според мен и в никакъв случай не следва да бъде подценявана.  Никой не е в състояние да гарантира,  че при евентуална внезапна поява на друг автомобил на посоченото място, в посоченото време няма да се стигне до ПТП. Ноторно известно е обстоятелството, че именно при този тип маневри, деяния  - дрифтовете,  водачът губи управление на автомобила в момента, в който извършва тези действия. В този смисъл и при конкретните пътни обстоятелства, считам че деянието разкрива твърде висока степен на обществена опасност и в никакъв случай не следва да бъде представено  като някаква нормална житейска проява, да отидеш да си купиш пица, това е абсурд. Тук не съм съгласен с в правно логическия извод, направен в решението на  въззивната инстанция. Какво означава „предположение“, това са действия от обективната действителност и то извършени пред органите на реда, за какво предположение говорим изобщо. В този смисъл,  считам че въззивното решение се явява неправилно, необосновано и като такова следва да бъде отменено, а издаденото НП да бъде потвърдено.   

Съдът  обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в  09:20  часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                Секретар: