П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 19.11.2018 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на деветнадесети ноември  две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                                          2.БИСТРА БОЙН

 

при участието на секретар: Светла Атанасова

 

Прокурор Д. Арнаудов при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Снежина Чолакова

 

КАНД 235 по описа за 2018 година.          

 

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

Касаторът, ИА „“Автомобилна администрация“ - гр.Шумен, редовно призован, не изпраща представител. 

 

Ответната страна, „МФ 1212“ ООД гр.Шумен, редовно призована,  не изпраща представител.    

 

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор  Димитър  Арнаудов.  

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото, не са налице процесуални пречки.  

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното призоваване на страните по същото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                                                       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва, че съдебното производство е образувано по    жалба на Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация», Областен отдел «Автомобилна администрация» гр.Шумен, против  Решение № 61 от 22.08.2018г., постановено по АНД № 194/2018г. по описа на Районен съд – град Велики Преслав.   

 

Прокурорът: Намирам жалбата за допустима, но разгледана по същество за  неоснователна.

 

  Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото, материалите по АНД № 194/2018г. по описа на Районен съд – град Велики Преслав.

 

Прокурорът: Няма да соча нови доказателства, нямам доказателствени искания.

 

С оглед липсата на  доказателствени искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

Прокурорът: Моля да потвърдите решението на Великопреславския районен съд, тъй като го намирам за обосновано, законосъобразно  и правилно.   

 

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок, след съвещание.

 

Заседанието приключи в  09:05 часа.

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

                                                                                    Секретар: