П Р О Т О К О Л

 

                                      град Шумен, 08.05.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на осми май две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. ТАТЯНА ДИМИТРОВА

 

                                                                                      2. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА 

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Прокурор: Я. Николова при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Снежина Чолакова

 

КАНД 86 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 09.40 часа се явиха:

 

Касаторът, ТД на НАП гр. Варна, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна, Т.Д.А. ***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Я. Николова.

 

Прокурор - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва касационна жалба депозирана от ТД на НАП гр. Варна, чрез процесуалния си представител ст. юрисконсулт Цв. С., против Решение № 105/09.03.2018 г., постановено по ВАНД № 308/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен. 

 

Прокурор - Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима.  

 

Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 308/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен. 

 

Прокурор - Нямам доказателствени искания. Нови доказателства няма да соча. 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Прокурор – Считам решението на Шуменския районен съд за правилно и законосъобразно и моля да го потвърдите.  

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок, след съвещание. 

 

Заседанието приключи в  09.45 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                                          Секретар: