П Р О Т О К О Л

 

                                   град Шумен, 12.04.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                         Административен съдия: ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар: Ив.В. 

 

Сложи  за  разглеждане  докладваното  от  адм. съдия  Т. Димитрова

 

Административно дело 89 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят, „А.и К.“ АД, *** - редовно призован, за него се явява адв. К. Р. от АК- Шумен, редовно упълномощен. 

 

Ответникът,  Комисия за защита от дискриминация - гр.София - редовно призована, не изпраща представител.

 

 Постъпила е молба от процесуалния представител на Комисията за защита от дискриминация - юриск. Р. П., в която сочи, че няма да се яви в съдебно заседание, но не възразява да се  даде ход на делото в негово отсъствие. 

 

Заинтересованата страна Р.В.Р.,*** - редовно призован, се явява лично. 

 

Адв. Р. - Да се даде ход на делото. Заинтересованата страна Р.Р. -  Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва жалбата от „А.и К“ АД, представлявано от Изпълнителния директор Ж.А.Н., против Решение № 42 от 25.01.2018г. на Комисия за защита от дискриминация, в която се твърди, че това решение е незаконосъобразно и се иска същото да бъде отменено.

 

Адв. Р.- Поддържам жалбата, а също и направените доказателствени искания. Поддържам и искането за приемане като доказателство на писмото от Българския институт по метрология, което е приложено към жалбата. Водим един свидетел, допуснат с Вашето определение.

 

Заинтересованата страна Р.Р. - Аз възразявам на приемането на писмото от Института по метрология, защото делото не е свързано по никакъв начин с Института по метрология и първоначалното възникване на спора между мен и търговеца. То няма нищо общо с делото. Оспорвам жалбата. Жалбата е за дискриминация, а не за количеството гориво. Решението на Комисията по дискриминация не може да бъде отменено поради наличието на съвсем ясни факти, описани с протокол от полицията. Считам, че това писмо от Института по метрология не следва да се приема.

 

         Съдът намира, че към доказателствата по настоящото дело следва да бъдат приобщени писмените доказателства, съдържащи се в административната преписка, представени с придружително писмо рег.ДА-01-532/02.03.2018г. и подробно описани в опис на лист 10 от делото.   

 

Съдът намира, че към доказателствата по делото следва да бъде приобщено и представеното с жалбата писмо от  Български институт по метрология, като относимо към предмета на спора, поради което

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото писмените доказателства, както следва:

 

-                    Представените от ответната страна с придружително писмо рег.ДА-01-532/02.03.2018г. писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка, подробно описани от 1 до 23 вкл. на лист 10 от делото;

 

-                    Представеното от оспорващия с жалбата Писмо изх.№12 от 07.02.2018г. на Български институт по метрология.

 

Прилага  към делото изпратените по факс на 11.04.2018г. писмени бележки от процесуалния представител на КЗД (Комисия за защита от дискриминация), ведно с приложеното пълномощно №14/29.09.2016г. 

 

Адв. Р. - Водим свидетеля В.М., който е служител на „А.и Ко“ АД. 

 

Заинтересованата страна Р.Р. - Не възразявам да се разпита  свидетеля.

 

Съдът пристъпва към снемане самоличността на водения от оспорващата страна свидетел.

 

В.Н.М. - 46 години, български гражданин, средно-специално образование, неосъждан, служител в „А.и К“ АД.

 

Съдът напомня на свидетеля наказателната отговорност за даване на неверни показания или затаяване на искина по чл. 290 от НК. 

 

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Свидетелят В.М. - Работя във фирма „А.и Ко“ АД като контрольор по качеството на горива и смазочни материали, а също така контролирам  и обслужването на клиенти. Известни са ми конфликти с господина(посочва заинтересуваната страна Р.Р.). Някъде на три пъти имаше конфликти с г-н Р.Р.. Той се държи непристойно с персонала на  бензиностанцията. Бил съм свидетел на тези конфликти. Последният, доколкото си спомням, беше непосредствено след Нова година. След празниците по Нова година, бях минал да събирам оборотите по бензиностанциите и бях свидетел, мисля че беше последния от тези три случая. По принцип редовно има недоволни хора от количеството на зареденото гориво, но винаги сме се оправяли с хората, след като им обясним как стоят нещата, колко можеш да събереш в зависимост от налягането на горивото, но този път не беше така, защото поведението на господина беше непристойно. Господин Р. викаше, че сме мошеници, че сме го окрали, че А. - нашият управител е крадец, че всички сме мошеници. Към служителката се обърна с нецензурни думи. Това го чух на бензиностанцията на ул. „Цветан Зангов“№**. Аз бях вътре в бензиностанцията и чух разправия отвън при зареждането. Господинът вече си беше заредил колата. Беше лек автомобил, не мога да си спомня марката. Той влезе вътре да плати и просто продължи конфликта. Господинът казваше, че сме го ощетили, че сме му сипали повече метан отколкото може да събере резервоара му, каза че щял да ни съди, щял да ни спука и още такива. И също се обръщаше към клиентите, викаше „Те са мошеници, не зареждайте тука“ и т.н. Имало е случаи, когато редовни клиенти на бензиностанцията са се оплаквали от поведението на г-н Р.. Такива оплаквания е имало до управителя, те се съхраняват в Личен състав. Имаме още два или три случая на ограничаване достъпа на клиенти до наша бензиностанция, именно поради непристойно поведение. Имаме заповед от нашия управител да не се обслужват тези клиенти и те не идват. След този случай, ние написахме такава ограничителна заповед г-н Р. да не посещава нашите обекти.  Другите два случая бяха подобни, че едва ли не ние лъжем всички наши клиенти. И в трите случая той изразяваше мнение, че на нашите бензиностанции се лъже, че всички наши обекти са такива. Освен нашата метан станция в Шумен има още една метан-станция, където може да се зареди. Понеже в Шумен са много нашите бензиностанции и фирмата не е малка, ние имаме много сериозен контрол от страна на държавата. Постоянно се минава на контрол дали колонките отговарят на стандартите и дали са точни мерките. Абсолютно е невъзможно един автомобил да бъде зареден с повече гориво, отколкото събира резервоара му, поради простата причина, че контролът е много голям. Самата връзка е херметически затворена, но при много ниски температури се получава едно свиване на самата газ. Метанът се вкарва с много голямо налягане в бутилката на автомобила, около порядъка на 200 бара. При пропан-бутана е не по-вече от 10-15 бара. Ако компресорът направи по-голямо налягане от това, което го има по принцип, може да се вкара повече гориво. Самото гориво влиза в компресиран вариант в бутилките и е съвсем логично при ниски температури и по-високо налягане да влезе повече гориво. Когато е зима може да се зареди повече гориво. През лятото може да се зареди по-малко понеже газта се е разширила. Атмосферните условия влияят на количеството гориво, но това са минимални отклонения.  По принцип нищо не се губи, защото то си минава и се отчита на самата колонка, клиента нищо не губи. Метанът се измерва в килограми. Връзката между метан колонката и бутилката на автомобила е херметически затворена. В момента, в който се напълни резервоара връзката се прекъсва. Възможно е  датата на скандала, на който бях свидетел, да е 01.01.2016г. Не помня името на служителката, която го е обслужила на 01.01.2016г. Бяха двама души на работа - мъж и жена. Служителката беше вътре на касата. Нямам спомен каква е била температурата на въздуха. Няма спомен за времето и за часа  поради простата причина, че аз тогава обикалях абсолютно всички обекти  за да събера наличните обороти. Не помня на тази бензиностанция по кое време съм бил. При нас е практика, когато има дълго време празници, да обикаляме и да събираме оборотите. Аз обикалям 7 обекта и никога не минавам по един и същи маршрут. Не съм сигурен, но според мен не беше  тъмно. Имам спомен само че г-н Р. каза, че ще ни скъса, че ще ни  спука по съдебен ред. Имаше нецензурно отношение към служителката. По бензиностанциите са около 80-100 човека Не мога да се сетя  кой беше  на смяна тогава, нито от мъжете, нито от  жените. Даже и днес нямам  спомен кой беше на работа. Управителят на метан  станцията се казва К.К.. Нямам информация дали г-н Р. е разговарял с управителя на метан станцията. Нямам  информация  за видеозаписите. Доколкото знам сървърът, който съхранява записите след месец и половина или два, понеже не може да събере цялата информация, се изтриват предходните.   Аз не отговарям за това, не съм компетентен  за  видеозаписите. За случая се обадихме веднага по телефона на един от собствениците, на г-н Н. се обадих. Мисля, че се обадих от стационарен телефон, мисля че от стаичката, където стоят служителите, обслужващи метан станцията. Възможно е да съм се обадил и от мобилен телефон, нямам точен спомен. Също така беше уведомена и управителката на всички бензиностанции на фирмата. Управителката на всички бензиностанции на фирмата не е съпругата на единия от собствениците на фирмата г-н Д. А. Не знам кой точно се е обадил на полицията, някой от служителите трябва да е извикал органите на реда. Нямам точен спомен кога са били другите два случая, предполагам че са били през 2015г. 

 

Адв. Р. - Нямам повече въпроси. Нямам други доказателства и доказателствени искания. 

 

Заинтересованата страна Р.Р. - Нямам други въпроси.

 

Съдът освобождава свидетеля от залата.  

 

Заинтересованата страна Р.Р.  - ОД на  МВР има  издаден протокол № 401/07.01.2016г., за въпросната случка. От него ще се види, че аз извиках полицията, а не те. С него доказвам, че до тука, половината от  показанията на разпитания свидетел  бяха фалшиви.  На това място  нямаше  жена служител, нямаше го и този човек (свидетеля), имаше само едно момче. Това могат да го потвърдят единствено полицаите, които бяха там. Искам да дойде полицаят като свидетел. Освен това аз не съм влизал там. Когато момчето зареди с пистолета и видях какво пише на колонката, аз изобщо не влязох.  Искам призоваване на полицая за да се докажат лъжливите показания на свидетеля и проверка на тел.112, за да се установи, че аз съм  повикал полиция, а не те.  Нямам други  доказателсвени  искания.

 

Съдът запознава заинтересованата страна Р. Р. с приложената по делото докладна записка рег.№ 1729р-401/07.01.2016г. от Г.Г. и И. И., полицаи ГООР - РУ- гр.Шумен.  

 

Заинтересованата страна Р.Р. - При това положение нямам доказателствени искания.  Нямам да представям други доказателства. Делото е за дискриминация и е изяснено напълно. 

 

С оглед изявленията на страните, че няма да представят други доказателства и нямат доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

      О П Р Е Д Е Л И:

 

   ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

     ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО       

 

Адв. Р. - Считам, че  от събраните по делото доказателства по категоричен начин беше доказана основателността на жалбата ни и грубото противоречие  на обжалваното от нас решение на КЗД с материално-правните разпоредби. Считам, че в случая не е налице отказ за предоставяне на стоки или услуги на основата на признак „лично положение“, тъй като г-н Р., не притежава качества, които да го поставят в критерия „лично положение“ по различен от останалите клиенти, а това е една от задължителните предпоставки, за да е налице нарушение на чл.37, ал.1 от ЗЗДискр.  Моля да се произнесете с решение, с което да уважите изцяло жалбата ни, като отмените обжалваното от нас решение и да ни присъдите разноските по делото, за които представям  списък. С оглед процесуална икономия ще помоля за срок за писмени бележки. 

 

         Съдът прилага към делото представения от процесуалния представител на оспорващия списък на разноските. 

 

Заинтересованата страна Р.Р. - Считам, че жалбата следва да бъде отхвърлена. Втората метан станцията, която е на г-н К., тя не работи. Работи по няколко месеца и хората, които я наемат се отказват и в крайна сметка тя не работи, т.е. свидетелят отново излъга, тази метан станция работи. Искам да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

Съдът дава възможност на оспорващия в 5-дневен, а на заинтересованата страна в 7-дневен срок, считано от днес, да представят писмени бележки, след което обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения   срок.  

 

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                         Административен съдия: 

 

                                                                                                             Секретар: