П Р О Т О К О Л 

 

град Шумен, 12.03.2018 година

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                            2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Прокурор:  Д. Шостак   при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена  Борисова

 

КАНД № 51 по описа за 2018  година.   

 

          На именното повикване в 9:05 часа се явиха:  

 

Касаторът, М.П.М. ***, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна, ОД на МВР – гр. Шумен, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Шостак.

 

Прокурорът: Да се даде ход на делото.   

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, М.П.М. ***, чрез адв. С. Д. С., в качеството му на пълномощник и процесуален представител на касатора, касационна жалба срещу Решение № 668 от 22.12.2017г. на Районен съд – град Шумен, постановено по ВАНД № 2452/2017г. по описа на  същия съд.

 

Прокурорът: Намирам жалбата за процесуално допустима, но неоснователна.  

 

Съдът, като съобрази приложените  по ВАНД № 2452/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 2452/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства.  

 

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

  Прокурорът:  Считам касационната жалба за неоснователна, а решението на Шуменския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление  №16-0869-000405/21.03.2016 г. на  Началник сектор ПП към   ОДМВР - Шумен за правилно и законосъобразно. Със съдебното решение е потвърдено  НП, с което на М.П.М. са наложени две административни наказания  съответно „глоба“ в размер на 20.00 лв. и „глоба“ в размер на 300.00 лв. Считам, че двете нарушения са категорично установени. Водачът е шофирал, след като са били изчерпани всички точки от контролния талон. При самото управление на МПС той нарушава правилата за движение, паркирайки в зона на действие на пътен знак В-27, забраняващ това. АУАН и НП притежават всички законово изискуеми реквизити. В хода на административнонаказателното производство не са допуснати никакви процесуални нарушения. Моля, изцяло да потвърдите решението на Шуменския районен съд.   

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 

Заседанието приключи в 09:10  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                                         Секретар: